• +359 88 580 89 89

Задание: Изграждане на компютърна и телефонна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: София

Задание: Монтаж на репартиторна станция.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на компютърна и телефонна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на компютърна и телефонна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на компютърна и телефонна мрежа.

Местоположение: София