1.Стока E.NEXT Номенклатура Артикул Баркод Мярка Цена без ДДС
1.Нисковолтно оборудване E.NEXT
1.Модулнa аппаратура
1.Модулни автоматични прекъсвачи и аксесоари
1.Модулни автоматични прекъсвачи E.INDUSTRIAL series
1.Модулни автоматични прекъсвачи С, 1-4р, 6-63А, 10kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C6, 1 р, 6А, C, 10kА i0180001 3800158201703 бр. 4,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C10, 1 р, 10А, C, 10kА i0180002 3800158201635 бр. 4,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C16, 1 р, 16А, C, 10kА i0180003 3800158201642 бр. 4,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C20, 1 р, 20А, C, 10kА i0180004 3800158201659 бр. 4,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C25, 1 р, 25А, C, 10kА i0180005 3800158201666 бр. 4,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C32, 1 р, 32А, C, 10kА i0180006 3800158201673 бр. 4,78

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C40, 1 р, 40А, C, 10kА i0180007 3800158201680 бр. 4,78

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C50, 1 р, 50А, C, 10kА i0180008 3800158201697 бр. 5,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C63, 1 р, 63А, C, 10kА i0180009 3800158201710 бр. 5,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C6, 2 р, 6А, C, 10kА i0180010 3800158201796 бр. 9,55
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C10, 2 р, 10А, C, 10kА i0180011 3800158201727 бр. 9,55
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C16, 2 р, 16А, C, 10kА i0180012 3800158201734 бр. 9,55
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C20, 2 р, 20А, C, 10kА i0180013 3800158201741 бр. 9,55
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C25, 2 р, 25А, C, 10kА i0180014 3800158201758 бр. 9,55
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C32, 2 р, 32А, C, 10kА i0180015 3800158201765 бр. 9,55

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C40, 2 р, 40А, C, 10kА i0180016 3800158201772 бр. 11,28

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C50, 2 р, 50А, C, 10kА i0180017 3800158201789 бр. 11,28

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C63, 2 р, 63А, C, 10kА i0180018 3800158201802 бр. 11,28
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C6, 3 р, 6А, C, 10kА i0180019 3800158201888 бр. 14,30
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C10, 3 р, 10А, C, 10kА i0180020 3800158201819 бр. 14,30
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C16, 3 р, 16А, C, 10kА i0180021 3800158201826 бр. 14,30
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C20, 3 р, 20А, C, 10kА i0180022 3800158201833 бр. 14,30
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C25, 3 р, 25А, C, 10kА i0180023 3800158201840 бр. 14,30
Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C32, 3 р, 32А, C, 10kА i0180024 3800158201857 бр. 14,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C40, 3 р, 40А, C, 10kА i0180025 3800158201864 бр. 16,90

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C50, 3 р, 50А, C, 10kА i0180026 3800158201871 бр. 16,90

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C63, 3 р, 63А, C, 10kА i0180027 3800158201895 бр. 16,90
2.Допълнително оборудване за прекъсвачи E.INDUSTRIAL
1. Допълнителни контакт E.INDUSTRIAL

Блок сигнални контакти e.industrial.acs.znh.20 i0240001 3800158201963 бр. 4,352. Прекъсвач при минимално напрежение E.INDUSTRIAL

Прекъсвач при минимално напрежение e.industrial.acs.zu.230, 230V i0260001 3800158201970 бр. 6,78
Прекъсвач при минимално напрежение e.industrial.acs.zu.400, 400V i0260002 3800158201987 бр. 6,83


3.Независим прекъсвач E.INDUSTRIAL

Независим прекъсвач e.industrial.acs.za.230, 110-415V i0250001 3800158201994 бр. 5,50
Независим прекъсвач e.industrial.acs.za.24, 12-110V i0250002 3800158202007 бр. 5,50

3.Модулни автоматични прекъсвачи серии E.PRO
1.Модулен автоматичен прекъсвач, В, 1-3р, 1-63А NEW, 6 kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 1 new, 1р, 1А, In, 6kА, new p041001 3800158204650 бр. 3,92
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 2 new, 1р, 2А, In, 6kА, new p041002 3800158204681 бр. 3,92
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 4 new, 1р, 4А, In, 6kА, new p041004 3800158204728 бр. 3,92
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 6 new, 1р, 6А, In, 6kА, new p041006 3800158204759 бр. 3,37
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 10 new, 1р, 10А, In, 6kА, new p041007 3800158204667 бр. 3,37
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 16 new, 1р, 16А, In, 6kА, new p041008 3800158204674 бр. 3,37

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 20 new, 1р, 20А, In, 6kА, new p041009 3800158204698 бр. 3,37

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1р, 25А, In, 6kА, new p041010 3800158204704 бр. 3,48

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 32 new, 1р, 32А, In, 6kА, new p041011 3800158204711 бр. 3,48

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 40 new, 1р, 40А, In, 6kА, new p041012 3800158204735 бр. 4,17

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 50 new, 1р, 50А, In, 6kА, new p041013 3800158204742 бр. 4,17

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 63 new, 1р, 63А, In, 6kА, new p041014 3800158204766 бр. 3,97
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 1new, 2р, 1А, In, 6kА, new p041033 3800158204957 бр. 8,03
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 2 new, 2р, 2А, In, 6kА, new p041034 3800158204964 бр. 8,03
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 4 new, 2р, 4А, In, 6kА, new p041035 3800158204971 бр. 8,03
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 6 new, 2р, 6А, In, 6kА, new p041015 3800158204841 бр. 6,96
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 10 new, 2р, 10А, In, 6kА, new p041016 3800158204773 бр. 6,96
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 16 new, 2р, 16А, In, 6kА, new p041017 3800158204780 бр. 6,96

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 20 new, 2р, 20А, In, 6kА, new p041018 3800158204797 бр. 6,96

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 25 new, 2р, 25А, In, 6kА, new p041019 3800158204803 бр. 6,96

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 32 new, 2р, 32А, In, 6kА, new p041020 3800158204810 бр. 6,96

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 40 new, 2р, 40А, In, 6kА, new p041021 3800158204827 бр. 8,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 50 new, 2р, 50А, In, 6kА, new p041022 3800158204834 бр. 8,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 63 new, 2р, 63А, In, 6kА, new p041023 3800158204858 бр. 8,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 1 new, 3р, 1А, In, 6kА, new p041036 3800158204988 бр. 12,05
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 2 new, 3р, 2А, In, 6kА, new p041037 3800158204995 бр. 12,05
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 4 new, 3р, 4А, In, 6kА, new p041038 3800158205008 бр. 12,05
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 6 new, 3р, 6А, In, 6kА, new p041024 3800158204933 бр. 10,06
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 10 new, 3р, 10А, In, 6kА, new p041025 3800158204865 бр. 10,44
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 16 new, 3р, 16А, In, 6kА, new p041026 3800158204872 бр. 10,44

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 20 new, 3р, 20А, In, 6kА, new p041027 3800158204889 бр. 10,06

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 25 new, 3р, 25А, In, 6kА, new p041028 3800158204896 бр. 10,44

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 32 new, 3р, 32А, In, 6kА, new p041029 3800158204902 бр. 10,44

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 40 new, 3р, 40А, In, 6kА, new p041030 3800158204919 бр. 12,47

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 50 new, 3р, 50А, In, 6kА, new p041031 3800158204926 бр. 12,47

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 63 new, 3р, 63А, In, 6kА, new p041032 3800158204940 бр. 12,47
2.Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1-3р, 1-63А NEW, 6kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 1 new, 1р, 1А, C, 6kА new p042001 3800158200003 бр. 3,93
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 2 new, 1р, 2А, C, 6kА new p042002 3800158200010 бр. 3,93
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 4 new, 1р, 4А, C, 6kА new p042004 3800158200027 бр. 3,93
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 6 new, 1р, 6А, C, 6kА new p042006 3800158200034 бр. 3,48
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 10 new, 1р, 10А, C, 6kА new p042007 3800158200041 бр. 3,37
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C16 new, 1р, 16А, C, 6kА new p042008 3800158200058 бр. 3,48

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 20 new, 1р, 20А, C, 6kА new p042009 3800158200065 бр. 3,48

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 25 new, 1р, 25А, C, 6kА new p042010 3800158200072 бр. 3,48

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 32 new, 1р, 32А, C, 6kА new p042011 3800158200089 бр. 3,48

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 40 new, 1р, 40А, C, 6kА new p042012 3800158200096 бр. 3,97

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 50 new, 1р, 50А, C, 6kА new p042013 3800158200102 бр. 3,97

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 63 new, 1р, 63А, C, 6kА new p042014 3800158200119 бр. 3,97
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 6 new, 2р, 6А, C, 6kА new p042015 3800158200126 бр. 6,96
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 10 new, 2р, 10А, C, 6kА new p042016 3800158200133 бр. 6,69
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 16 new, 2р, 16А, C, 6kА new p042017 3800158200140 бр. 6,96
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 20 new, 2р, 20А, C, 6kА new p042018 3800158200157 бр. 6,96
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 25 new, 2р, 25А, C, 6kА new p042019 3800158200164 бр. 6,96
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 32 new, 2р, 32А, C, 6kА new p042020 3800158200171 бр. 6,96

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 40 new, 2р, 40А, C, 6kА new p042021 3800158200188 бр. 8,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 50 new, 2р, 50А, C, 6kА new p042022 3800158200195 бр. 8,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 63 new, 2р, 63А, C, 6kА new p042023 3800158200201 бр. 8,30

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 1 new, 3р, 1А, C, 6kА new p042024 3800158200218 бр. 11,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 2 new, 3р, 2А, C, 6kА new p042025 3800158200225 бр. 11,78
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 4 new, 3р, 4А, C, 6kА new p042027 3800158200232 бр. 11,35
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 6 new, 3р, 6А, C, 6kА new p042029 3800158200249 бр. 10,44
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 10 new, 3р, 10А, C, 6kА new p042030 3800158200256 бр. 10,44
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 16 new, 3р, 16А, C, 6kА new p042031 3800158200263 бр. 10,44

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 20 new, 3р, 20А, C, 6kА new p042032 3800158200270 бр. 10,44

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 25 new, 3р, 25А, C, 6kА new p042033 3800158200287 бр. 10,06

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 32 new, 3р, 32А, C, 6kА new p042034 3800158200294 бр. 10,44

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 40 new, 3р, 40А, C, 6kА new p042035 3800158200300 бр. 12,45

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 50 new, 3р, 50А, C, 6kА new p042036 3800158200317 бр. 11,90

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 63 new, 3р, 63А, C 6kА new p042037 3800158200324 бр. 11,90
3.Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1р+N thin, 16-25А, 4,5kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С6.thin, 1р+N, 6А, C, 4,5kА p055004 3800158201451 бр. 4,21
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С10.thin, 1р+N, 10А, C, 4,5kА p055005 3800158201468 бр. 4,21
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С32.thin, 1р+N, 32А, C, 4,5kА p055006 3800158201475 бр. 4,21
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С16.thin, 1р+N, 16А, C, 4,5kА p055001 3800158205046 бр. 4,21
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С20.thin, 1р+N, 20А, C, 4,5kА p055002 3800158201482 бр. 4,21
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С25.thin, 1р+N, 25А, C, 4,5kА p055003 3800158201499 бр. 4,19


4.Модулен автоматичен прекъсвач, K, 1-3р, 63-125А, 6kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 80 new, 1р, 80А, K, 6kА new p0430002 3800158200355 бр. 11,12
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 100 new, 1р, 100А, K, 6kА new p0430003 3800158200331 бр. 11,12
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 125 new, 1р, 125А, K, 6kА new p0430004 3800158200348 бр. 11,12

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 80 new, 3р, 80А, K, 6kА new p0430006 3800158200386 бр. 33,30
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 100 new, 3р, 100А, K, 6kА new p0430007 3800158200362 бр. 31,05
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 125 new, 3р, 125А, K, 6kА new p0430008 3800158200379 бр. 33,30

4.Модулни автоматични прекъсвачи серии E.STAND
1.Модулен автоматичен прекъсвач, В, 1-3р, 1-63А, 4,5kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B6, 1р, 6А, В, 4.5 kА s001006 3800158200393 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B10, 1р, 10А, В, 4.5 kА s001007 3800158200409 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B16, 1р, 16А, В, 4.5 kА s001008 3800158200416 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B20, 1р, 20А, В, 4.5 kА s001009 3800158200423 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B25, 1р, 25А, В, 4.5 kА s001010 3800158200430 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B32, 1р, 32А, В, 4.5 kА s001011 3800158200447 бр. 2,54

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B40, 1р, 40А, В, 3,0 kА s001012 3800158200454 бр. 2,81

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B50, 1р, 50А, В, 3,0 kА s001013 3800158200461 бр. 2,81

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B63, 1р, 63А, В, 3,0 kА s001014 3800158200478 бр. 2,81

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B6, 2р, 6А, В, 4.5 kА s001015 3800158200485 бр. 5,08
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B10, 2р, 10А, В, 4.5 kА s001016 3800158200492 бр. 5,08
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B16, 2р, 16А, В, 4.5 kА s001017 3800158200508 бр. 5,08
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B20, 2р, 20А, В, 4.5 kА s001018 3800158200515 бр. 5,08
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B25, 2р, 25А, В, 4.5 kА s001019 3800158200522 бр. 5,08
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B32, 2р, 32А, В, 4.5 kА s001020 3800158200539 бр. 5,08

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B40, 2р, 40А, В, 3,0 kА s001021 3800158200546 бр. 5,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B50, 2р, 50А, В, 3,0 kА s001022 3800158200553 бр. 5,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B63, 2р, 63А, В, 3,0 kА s001023 3800158200560 бр. 5,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B6, 3р, 6А, В, 4.5 kА s001024 3800158200577 бр. 7,65
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B10, 3р, 10А, В, 4.5 kА s001025 3800158200584 бр. 7,65
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B16, 3р, 16А, В, 4.5 kА s001026 3800158200591 бр. 7,65
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B20, 3р, 20А, В, 4.5 kА s001027 3800158200607 бр. 7,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B25, 3р, 25А, В, 4.5 kА s001028 3800158200614 бр. 7,65
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B32, 3р, 32А, В, 4.5 kА s001029 3800158200621 бр. 7,65

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B40, 3р, 40А, В, 3,0 kА s001030 3800158200638 бр. 8,45

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B50, 3р, 50А, В, 3,0 kА s001031 3800158200645 бр. 8,45

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B63, 3р, 63А, В, 3,0 kА s001032 3800158200652 бр. 8,45
2.Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1-4р, 1-63А, 4,5kА

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C1, 1р, 1А, C, 4.5 kА s002001 3800158200669 бр. 2,81
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C2, 1р, 2А, C, 4.5 kА s002002 3800158200676 бр. 2,81
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C3, 1р, 3А, C, 4.5 kА s002003 3800158200683 бр. 2,81
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C4, 1р, 4А, C, 4.5 kА s002004 3800158200690 бр. 2,81
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, 10А, C, 4.5 kА s002007 3800158200713 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, C, 4.5 kА s002008 3800158200720 бр. 2,54

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C20, 1р, 20А, C, 4.5 kА s002009 3800158200737 бр. 2,54

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C25, 1р, 25А, C, 4.5 kА s002010 3800158200744 бр. 2,54

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C32, 1р, 32А, C, 4.5 kА s002011 3800158200751 бр. 2,54

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C40, 1р, 40А, C, 4.5 kА s002012 3800158200768 бр. 2,81

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C50, 1р, 50А, C, 4.5 kА s002013 3800158200775 бр. 2,81

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C63, 1р, 63А, C, 4.5 kА s002014 3800158200782 бр. 2,81

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C6, 1р, 6А, C, 4.5 kА s002006 3800158200706 бр. 2,54
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C1, 2р, 1А, C, 4.5 kА s002054 3800158200799 бр. 5,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C2, 2р, 2А, C, 4.5 kА s002041 3800158200805 бр. 5,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C3, 2р, 3А, C, 4.5 kА s002042 3800158200812 бр. 5,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C4, 2р, 4А, C, 4.5 kА s002043 3800158200829 бр. 5,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C6, 2р, 6А, C, 4.5 kА s002015 3800158200836 бр. 5,08
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C10, 2р, 10А, C, 4.5 kА s002016 3800158200843 бр. 5,08

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C16, 2р, 16А, C, 4.5 kА s002017 3800158200850 бр. 5,08

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C20, 2р, 20А, C, 4.5 kА s002018 3800158200867 бр. 5,08

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C25, 2р, 25А, C, 4.5 kА s002019 3800158200874 бр. 5,08

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C32, 2р, 32А, C, 4.5 kА s002020 3800158200881 бр. 5,08

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C40, 2р, 40А, C, 4.5 kА s002021 3800158200898 бр. 5,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C50, 2р, 50А, C, 4.5 kА s002022 3800158200904 бр. 5,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C63, 2р, 63А, C, 4.5kА s002023 3800158200911 бр. 5,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C1, 3р, 1А, C, 4.5 kА s002024 3800158200928 бр. 8,43
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C3, 3р, 3А, C, 4.5 kА s002026 3800158200935 бр. 8,43
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C4, 3р, 4А, C, 4.5 kА s002027 3800158200942 бр. 8,43
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C6, 3р, 6А, C, 4.5 kА s002029 3800158200959 бр. 7,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C10, 3р, 10А, C, 4.5 kА s002030 3800158200966 бр. 7,63
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C16, 3р, 16А, C, 4.5 kА s002031 3800158200973 бр. 7,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C20, 3р, 20А, C, 4.5 kА s002032 3800158200980 бр. 7,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C25, 3р, 25А, C, 4.5 kА s002033 3800158200997 бр. 7,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C32, 3р, 32А, C, 4.5 kА s002034 3800158201000 бр. 7,63

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C40, 3р, 40А, C, 4.5 kА s002035 3800158201017 бр. 8,43

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C50, 3р, 50А, C, 4.5 kА s002036 3800158201024 бр. 8,43

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C63, 3р, 63А, C, 4.5 kА s002037 3800158201031 бр. 8,43
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C10, 4р, 10А, C, 4.5 kА s002046 3800158201048 бр. 10,18
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C16, 4р, 16А, C, 4.5 kА s002047 3800158201055 бр. 10,18
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C20, 4р, 20А, C, 4.5 kА s002048 3800158201062 бр. 10,18
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C25, 4р, 25А, C, 4.5 kА s002049 3800158201079 бр. 10,18
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C32, 4р, 32А, C, 4.5 kА s002050 3800158201086 бр. 10,18
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C40, 4р, 40А, C, 4.5kА s002051 3800158201093 бр. 11,24

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C50, 4р, 50А, C, 4.5 kА s002052 3800158201109 бр. 11,24

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C63, 4р, 63А, C, 4.5 kА s002053 3800158201116 бр. 11,24
5.Аксесоари за модулни устройства серии E.PRO и E.STAND

Допълнителен авариен контакт e.mcb.alt p042101 3800158205015 бр. 7,58Допълнителен контакт of e.mcb.aux p042100 3800158205022 бр. 7,58Независим прекъсвач e.mcb.sht p042103 3800158205039 бр. 12,0810. Стопяем предпазител, държач за предпазител за DIN шина
1.Държач за предпазител E.INDUSTRIAL

Държач за предпазител за DIN шина e.fuse.1038.h1, за стопяеми предпазители 10х38, 1р, 32А i0300001 3800158206616 бр. 2,77
Държач за предпазител за DIN шина e.fuse.1038.h2, за стопяеми предпазители 10х38, 2р, 32А i0300002 3800158206623 бр. 5,54
Държач за предпазител за DIN шина e.fuse.1038.h3,за стопяеми предпазители 10х38, 3р, 32А i0300003 3800158206630 бр. 8,35

Държач за предпазител за DIN шина e.fuse.1451.h1, за стопяеми предпазители 14х51, 1р, 63А i0300004 3800158206647 бр. 4,06
Държач за предпазител за DIN шина e.fuse.1451.h2,за стопяеми предпазители 14х51, 2р, 63А i0300005 3800158206654 бр. 8,12
Държач за предпазител за DIN шина e.fuse.1451.h3,за стопяеми предпазители 14х51, 3р, 63А i0300006 3800158206661 бр. 12,22

2. Стопяем предпазител E.FUSE.10.38

Стопяем предпазител e.fuse.1038.2, 10х38, 2 А i0610011 3800158206692 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1038.4, 10х38, 4А i0610012 3800158206739 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1038.6, 10х38, 6А i0610013 3800158206746 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1038.8, 10х38, 8А i0610014 3800158207545 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1038.10, 10х38, 10А i0610015 3800158206678 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1038.13, 10х38, 13А i0610016 3800158207552 бр. 0,46

Стопяем предпазител e.fuse.1038.16, 10х38, 16А i0610017 3800158206685 бр. 0,46

Стопяем предпазител e.fuse.1038.20, 10х38, 20А i0610018 3800158206708 бр. 0,46

Стопяем предпазител e.fuse.1038.25, 10х38, 25А i0610019 3800158206715 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1038.32, 10х38, 32А i0610021 3800158206722 бр. 0,46
Стопяем предпазител e.fuse.1451.25, 14х51, 25А i0610020 3800158206753 бр. 0,74
Стопяем предпазител e.fuse.1451.32, 14х51, 32А i0610022 3800158206760 бр. 0,74
Стопяем предпазител e.fuse.1451.40, 14х51, 40А i0610023 3800158206777 бр. 0,74
Стопяем предпазител e.fuse.1451.50, 14х51, 50А i0610024 3800158206784 бр. 0,74

Стопяем предпазител e.fuse.1451.63, 14х51, 63А i0610025 3800158206791 бр. 0,74
11.Mодулен контактор на DIN шина

Модулен контактор e.mc.220.2.25. 2р, 25А, 1NO+1NC, 220V p005020 3800158207491 бр. 17,30
Модулен контактор e.mc.220.2.63.2NO, 2р, 63А, 2NO, 220V p005018 3800158201383 бр. 30,81
Модулен контактор e.mc.220.2.20.2NO, 2р, 20А, 2NO, 220V p005017 3800158201352 бр. 14,73
Модулен контактор e.mc.220.2.25.2NO, 2р, 25А, 2NO, 220V p005001 3800158201369 бр. 17,30
Модулен контактор e.mc.220.2.40.2NO, 2р, 40А, 2NO, 220V p005003 3800158201376 бр. 29,38
Модулен контактор e.mc.220.4.25.3NO+1NC, 4р, 25А, 3NO+1NC, 220V p005021 3800158207514 бр. 30,85
Модулен контактор e.mc.220.4.25.2NO+2NC, 4р, 25А, 2NO+2NC, 220V p005022 3800158207507 бр. 30,85
Модулен контактор e.mc.220.4.20.4NO, 4р, 20А, 4NO, 220V p005019 3800158201390 бр. 29,38
Модулен контактор e.mc.220.4.25.4NO, 4р, 25А, 4NO, 220V p005005 3800158201406 бр. 30,81
Модулен контактор e.mc.220.4.40.4NO, 4р, 40А, 4NO, 220V p005007 3800158201413 бр. 41,56
Модулен контактор e.mc.220.4.63.4NO, 4р, 63А, 4NO, 220V p005009 3800158201420 бр. 44,83Модулен контактор e.mc.220.4.25.4NC, 4р, 25А, 4NC, 220V p005024 3800158209242 бр. 27,72
12.Трансформатор за DIN шина

Трансформатор за DIN шина e.trans.din.8.12.24 p057001 3800158201437 бр. 24,1713.Звънец за DIN шина e.ringer.din.220

Звънец за DIN шина e.ringer.din.220 p0600001 3800158201444 бр. 3,3014.Бутон за DIN-шина

Бутон за DIN-шина e.pb.din.red, черен i0790001 3800158207477 бр. 2,56
Бутон за DIN-шина e.pb.din.green, зелен i0790002 3800158207460 бр. 2,56


Бутон с индикатор за DIN-шина e.pbi.din.red, черен i0790003 3800158207484 бр. 3,08
Бутон с индикатор за DIN-шина e.pbi.din.green, зелен i0790004 3800158207989 бр. 3,08


Бутон с индикатор за DIN шина e.pbif.din.red, черен i0790005 3800158207439 бр. 3,08
Бутон с индикатор за DIN шина e.pbif.din.green, зелен i0790006 3800158207422 бр. 3,08


2.Моторна защита и допълнително оборудване
1.Моторна защита E.PRO

Моторна защита e.mp.pro.1, 0,63-1А p004017 3800158205442 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.14, 9-14А p004018 3800158207538 бр. 32,05
Моторна защита e.mp.pro18, 13-18А p004019 3800158205497 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.25, 20-25А p004020 3800158205503 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.32, 24-32А p004021 3800158205510 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.1,6 1-1,6А p004001 3800158207521 бр. 30,14

Моторна защита e.mp.pro.4, 2,5-4А p004003 3800158205466 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.2.5, 1,6-2,5А p004002 3800158205459 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.10, 6-10А p004005 3800158205480 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.6,3 4-6,3А p004004 3800158205473 бр. 32,06
Моторна защита e.mp.pro.40, 25-40А p004022 3800158205527 бр. 105,30
Моторна защита e.mp.pro.63, 40-63А p004010 3800158205534 бр. 105,30

Независим прекъсвач за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.as.220 p004024 3800158205602 бр. 18,27
Независим прекъсвач за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.as.380 p004031 3800158205619 бр. 18,27Прекъсвач при минимално напрежение за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.au.380 p004027 3800158205633 бр. 20,11
Прекъсвач при минимално напрежение за АЗД (0,4-32) e.mp.pro.au.220 p004032 3800158205626 бр. 20,11
3.Товаров прекъсвач
1.Товаров прекъсвач за DIN-шина E.PRO

Товаров прекъсвач e.is.1.63, 1р, 63А p008003 3800158206548 бр. 5,07
Товаров прекъсвач e.is.1.50, 1р, 50А p008007 3800158207446 бр. 4,38
Товаров прекъсвач e.is.1.125, 1р, 125А p008008 3800158205558 бр. 5,07

Товаров прекъсвач e.is.2.63, 2р, 63А p008011 3800158205565 бр. 10,15
Товаров прекъсвач e.is.2.125, 2р, 125А p008012 3800158205572 бр. 10,15


Товаров прекъсвач e.is.3.50, 3р, 50А p008009 3800158207453 бр. 14,60
Товаров прекъсвач e.is.3.125, 3р, 125А p008010 3800158205596 бр. 15,22Товаров прекъсвач e.is.3.63, 3р, 63А p008006 3800158206562 бр. 15,22
4.Дефектнотокова защита ДТЗ
2.Дефектнотокова защита ДТЗ серии E.PRO

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.63.30, 2р, 63А, 30mА p003006 3800158201550 бр. 25,14

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.63.100, 2р, 63А, 100mА p003010 3800158201567 бр. 25,14

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.25.30, 2р, 25А, 30mА p003004 3800158201512 бр. 23,43

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.40.30, 2р, 40А, 30mА p003005 3800158201536 бр. 23,43
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.25.100, 2р, 25А, 100mА p003008 3800158201529 бр. 25,14
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.16.30, 2р, 16А, 30mА p003003 3800158201505 бр. 23,43
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.2.40.100, 2р, 40А, 100mА p003009 3800158201543 бр. 25,14
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.4.25.30, 4р, 25А, 30mА p003018 3800158201574 бр. 32,88
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.4.40.30, 4р, 40А, 30mА p003019 3800158201598 бр. 32,88
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.4.63.30, 4р, 63А, 30mА p003020 3800158201611 бр. 32,88

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.4.25.100, 4р, 25А, 100mА p003022 3800158201581 бр. 35,29

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.4.40.100, 4р, 40А, 100mА p003023 3800158201604 бр. 35,29

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro.4.63.100, 4р, 63А, 100mА p003024 3800158210378 бр. 31,60


3.Дефектнотокова защита ДТЗ серии E.STAND

Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.2.16.10 2р, 16А, 10mA s034006 3800158201123 бр. 22,04
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.2.25.10 2р, 25А, 10mA s034007 3800158201147 бр. 18,03
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.2.16.30 2р, 16А, 30mA s034011 3800158201130 бр. 15,95
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.2.25.30 2р, 25А, 30mA s034001 3800158201154 бр. 15,95
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.2.40.30 2р, 40А, 30mA s034002 3800158201178 бр. 15,93Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.4.25.10 4р, 25А, 10mA s034009 3800158201185 бр. 26,77
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.4.25.30 4р, 25А, 30mA s034003 3800158201192 бр. 23,51
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.4.40.30 4р, 40А, 30mA s034004 3800158201215 бр. 23,51
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand.4.63.30 4р, 63А, 30mA s034005 3800158201222 бр. 23,51
5.Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове
1.Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове серии E.Pro

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C10.30, 2р, 10А, C, 30mА с разделен дръжка p0620001 3800158201239 бр. 36,85
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30mА с разделен дръжка p0620002 3800158201246 бр. 36,85
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C25.30, 2р, 25А, C, 30mА с разделен дръжка p0620003 3800158201253 бр. 36,85
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.pro.2.C32.30, 2р, 32А, C, 30mА с разделен дръжка p0620004 3800158201260 бр. 36,85


2.Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове E.INDUSTRIAL

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C06.30, 2р, 06А, C, 30mА i0230001 3800158202137 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C10.30, 2р, 10А, С, 30mА i0230002 3800158202151 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C16.30, 2р, 16А, С, 30mА i0230003 3800158202175 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C20.30, 2р, 20А, С, 30mА i0230004 3800158202199 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C25.30, 2р, 25А, С, 30mА i0230005 3800158202212 бр. 28,80

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C32.30, 2р, 32А, С, 30mА i0230006 3800158202236 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове е.elcb.2.C06.300, 2р, 6А, С, 300mА i0230007 3800158202144 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C10.300, 2р, 10А, С, 300mА i0230008 3800158202168 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C16.300, 2р, 16А, С, 300mА i0230009 3800158202182 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C20.300, 2р, 20А, С, 300mА i0230010 3800158202205 бр. 28,80
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C25.300, 2р, 25А, С, 300mА i0230011 3800158202229 бр. 28,80

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb.2.C32.300, 2р, 32А, С, 300mА i0230012 3800158202243 бр. 28,80
3. Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове E.Stand

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C10.30, 2р, 10А, C, 30mА с разделен дръжка p0620005 3800158206579 бр. 30,63
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30мА с разделен дръжка p0620006 3800158206586 бр. 30,63
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C25.30, 2р, 25А, C, 30mА с разделен дръжка p0620007 3800158206593 бр. 30,63
Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand.2.C32.30, 2р, 32А, C, 30mА с разделен дръжка p0620008 3800158206609 бр. 30,634. Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове E.RCBO

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C16.30, 3P+N, 16А, С, тип А, 30mА p0720015 3800158210347 бр. 76,18

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C25.30, 3P+N, 25А, С, тип А, 30mА p0720016 3800158210354 бр. 76,18

Дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro.4.C32.30, 3P+N, 32А, С, тип А, 30mА p0720017 3800158210361 бр. 76,18
8.Светлинен LED Идикатор за DIN шина
4. Светлинен LED Идикатор за DIN шина E.INDUSTRIAL

Светлинен LED Идикатор за DIN шина e.i.din.220.red p059001 3800158201307 бр. 3,41
Светлинен LED Идикатор за DIN шина e.i.din.220.green p059002 3800158201284 бр. 3,41
Светлинен LED Идикатор за DIN шина e.i.din.220.blue p059003 3800158201277 бр. 3,41
Светлинен LED Идикатор за DIN шина e.i.din.220.yellow p059004 3800158201321 бр. 3,41
Светлинен LED Идикатор за DIN шина e.i.din.220.бял p059005 3800158201314 бр. 3,41


9.Модулен контакт за DIN-шина

Модулен контакт Шуко за DIN шина e.socket.pro.din.tms, 230 V s004002 3800158201338 бр. 3,81Модулен контакт за DIN шина e.socket.stand.din, 230 V s004001 3800158201345 бр. 2,632. Мощностни автоматични прекъсвачи E.NEXT
1.Мощностни автоматични прекъсвачи и аксесоари
1. Мощностни автоматични прекъсвачи UKM серия S E.INDUSTRIALМощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.100S.40, 3р, 40А i0010020 3800158202311 бр. 54,78
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.100S.50, 3р, 50А i0010021 3800158202328 бр. 54,78
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.100S.63, 3р, 63А i0010022 3800158202335 бр. 54,78
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.100S.80, 3р, 80А i0010005 3800158202342 бр. 54,78
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.100S.100, 3р, 100А i0010006 3800158202908 бр. 54,78
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.125, 3р, 125А i0010018 3800158208115 бр. 86,86
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.225, 3р, 225А i0010019 3800158208139 бр. 82,68
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.160, 3р, 160А i0010007 3800158202366 бр. 70,85
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.200, 3р, 200А i0010008 3800158202373 бр. 70,85
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.250, 3р, 250А i0010009 3800158202380 бр. 70,85
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.175, 3р, 175А i0010013 3800158208122 бр. 80,63

Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.250S.100, 3р, 100А i0010017 3800158202359 бр. 70,85
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.400S.300, 3р, 300А i0010027 3800158208511 бр. 270,43
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.630S.500, 3р, 500А i0010028 3800158208153 бр. 445,22
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.400S.400, 3р, 400А i0010010 3800158208146 бр. 334,77
Мощностни автоматичен прекъсвач e.industrial.ukm.630S.630, 3р, 630А i0010011 3800158208528 бр. 487,65

2. Допълнително оборудване за UKM серия E.INDUSTRIAL
Допълнителен авариен контакт за UKM

Допълнителен авариен контакт e.industrial.ukm.100.V i0020002 3800158202410 бр. 14,53
Допълнителен авариен контакт e.industrial.ukm.250.V i0020003 3800158202427 бр. 14,53

Допълнителен контакт за UKM

Допълнителен контакт e.industrial.ukm.100.F i0030002 3800158202397 бр. 14,53
Допълнителен контакт e.industrial.ukm.250.F i0030003 3800158202403 бр. 14,53

Независим изключвател за UKM

Независим изключвател e.industrial.ukm.100.FL.220, 220V i0070001 3800158202434 бр. 25,90
Независим изключвател e.industrial.ukm.250.FL.220, 220V i0070002 3800158202441 бр. 28,98

3.Контактори
1.Контактори и аксесоари серия E.INDUSTRIAL
1.Контактори UKC серия E.INDUSTRIAL

Контактор e.industrial.ukc.9.230, 9А, 230V, 1no+1nc i.0090069 3800158202496 бр. 14,53
Контактор e.industrial.ukc.12.220, 12А, 220V, no+nc i.0090002 3800158202519 бр. 14,53
Контактор e.industrial.ukc.12.380, 12А, 380V, no+nc i.0090021 3800158202526 бр. 14,53


Контактор e.industrial.ukc.6M.220, 6А, 220V, no, small i.0090001 3800158202472 бр. 13,63
Контактор e.industrial.ukc.9M.220, 9А, 220V,no, small i.0090017 3800158202489 бр. 13,63
Контактор e.industrial.ukc.12M.220, 12А, 220V, no, small i.0090018 3800158202502 бр. 13,63


Контактор e.industrial.ukc.18.230, 18А, 230V, 1no+1nc i.0090059 3800158202533 бр. 19,33
Контактор e.industrial.ukc.18.400, 18А, 400V, 1no+1nc i.0090060 3800158202540 бр. 19,18Контактор e.industrial.ukc.220.380, 220А, 380V, 1no+1nc i.0090027 3800158208092 бр. 473,67
Контактор e.industrial.ukc.100.220, 100А, 220V 1no+1nc i.0090049 3800158208016 бр. 185,63
Контактор e.industrial.ukc.100.380, 100А, 380V 1no+1nc i.0090050 3800158208023 бр. 157,64
Контактор e.industrial.ukc.120.380, 120А, 380V, 1no+1nc i.0090051 3800158208047 бр. 235,55
Контактор e.industrial.ukc.150.380, 150А, 380V, 1no+1nc i.0090056 3800158208061 бр. 310,07
Контактор e.industrial.ukc.180.230, 180А, 230V, 1no+1nc i.0090063 3800158208078 бр. 421,76

Контактор e.industrial.ukc.180.400, 180А, 400V, 1no+1nc i.0090064 3800158208085 бр. 424,19

Контактор e.industrial.ukc.120.220, 120А, 220V, 1no+1nc i.0090006 3800158208030 бр. 238,84

Контактор e.industrial.ukc.150.220, 150А, 220V, 1no+1nc i.0090007 3800158208054 бр. 306,05

Контактор e.industrial.ukc.220.220, 220А, 220V, 1no+1nc i.0090008 3800158209174 бр. 336,15

Контактор e.industrial.ukc.25.230, 25А, 230V, 1no+1nc i.0090061 3800158202557 бр. 19,18

Контактор e.industrial.ukc.25.400, 25А, 400V, 1no+1nc i.0090062 3800158202564 бр. 19,33
Контактор e.industrial.ukc.400.220, 400А, 220V, no i.0090009 3800158209181 бр. 565,62Контактор e.industrial.ukc.32.220, 32А, 220V, 3P, 1no+1nc i.0090030 3800158202571 бр. 28,14
Контактор e.industrial.ukc.32.380, 32А, 380V, 3P, 1no+1nc i.0090031 3800158202588 бр. 26,08
Контактор e.industrial.ukc.50.220, 50А, 220V, 3P, 1no+1nc i.0090034 3800158202595 бр. 64,68

Контактор e.industrial.ukc.50.380, 50А, 380V, 3P, 1no+1nc i.0090035 3800158202601 бр. 64,68
Контактор e.industrial.ukc.65.220, 65А, 220В, 3P, 1no+1nc i.0090038 3800158208474 бр. 65,14
Контактор e.industrial.ukc.65.380, 65А, 380V, 3P, 1no+1nc i.0090039 3800158208481 бр. 56,90
Контактор e.industrial.ukc.75.220, 75А, 220В, 3P, 1no+1nc i.0090042 3800158208498 бр. 79,67
Контактор e.industrial.ukc.85.220, 85А, 220V, 1no+1nc i.0090005 3800158208504 бр. 76,40
Контактор e.industrial.ukc.85.380, 85А, 380V, 1no+1nc i.0090023 3800158208108 бр. 46,02
2.Допълнително оборудване към контактори UKC серия Е.INDUSTRIAL
Блокове за реверс на контактори E.INDUSTRIAL

Блокове за реверс e.industrial.ar85 (ukc 9-85) i.0150001 3800158202618 бр. 1,63
Блокове за реверс e.industrial.ar150 (ukc 120-220) i.0150002 3800158202625 бр. 3,83

Допълнителни контакти на контактори E.INDUSTRIAL

Допълнителни контакт e.industrial.au.2.11, 1no+1nc i0140006 3800158207613 бр. 3,92
Допълнителни контакт e.industrial.au.2.20, 2no i0140002 3800158207590 бр. 3,92


Допълнителни контакт e.industrial.au.4.22, 2no+2nc i0140007 3800158207569 бр. 5,83
Допълнителни контакт e.industrial.au.4.13, 1no+3nc i0140008 3800158208412 бр. 5,83
Допълнителни контакт e.industrial.au.4.04, 4nc i0140009 3800158208405 бр. 6,61
Допълнителни контакт e.industrial.au.4.40, 4no i0140003 3800158208436 бр. 6,75
Допълнителни контакт e.industrial.au.4.31, 3no+1nc i0140004 3800158208429 бр. 6,75Шунтове Е.INDUSTRIAL

Шунтове e.industrial.ac.9 на контактор e.industrial.ukc.9 i0210001 3800158202663 бр. 9,08
Шунтове e.industrial.ac.50 на контактор e.industrial.ukc.85 i0210002 3800158202656 бр. 9,68

3.Релета за термозащита серия E.INDUSTRIAL
Отделна основа за термозащита E.INDUSTRIAL

Отделна основа за термозащита e.industrial.azh.22 за реле на 22А i0120001 3800158205657 бр. 2,20
Отделна основа за термозащита e.industrial.azh.40 за реле на 40А i0120002 3800158205664 бр. 3,20


Релета за термозащита на контактор E.INDUSTRIAL

Релета за термозащита e.industrial.ukh.13M.5,5.8, номин. ток 13А, диап. на настр. 5,5-8 А, малогабаритна i0110016 3800158210309 бр. 20,13
Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.2,5, номин. ток 22А, диап. на настр. 1,6-2,5 А i0110002 3800158208535 бр. 10,48
Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.4, номин. ток 22А, диап. на настр. 2,5-4 А i0110003 3800158208542 бр. 10,48
Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.6, номин. ток 22А, диап. на настр. 4-6 А i0110004 3800158208559 бр. 11,28
Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.9, номин. ток 22А, диап. на настр. 6-9 А i0110005 3800158208566 бр. 11,28
Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.13, номин. ток 22А, диап. на настр. 9-13 А i0110006 3800158208573 бр. 11,28
Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.18, номин. ток 22А, диап. на настр. 12-18 А i0110007 3800158208580 бр. 11,28

Релета за термозащита e.industrial.ukh.22.22, номин. ток 22А, диап. на настр. 16-22 А i0110008 3800158208597 бр. 11,28

Релета за термозащита e.industrial.ukh.40.36, номин. ток 40А, диап. на настр. 24-36 А i0110009 3800158208603 бр. 16,32

Релета за термозащита e.industrial.ukh.40.40, номин. ток 40А, диап. на настр. 28-40 А i0110010 3800158208610 бр. 16,32Релета за термозащита e.industrial.ukh.85.65, номин. ток 85А, диап. на настр. 45-65 А i0110011 3800158208627 бр. 22,474.Пускатели за директен пуск
1.Магнитни пускатели серия E.INDUSTRIAL

Магнитни пускател e.industrial.ukq.12mb.110, 12А, 110V i0100007 3800158210316 бр. 40,94

Магнитен пускател e.industrial.ukq.50b, 50А i0100008 3800158205688 бр. 153,15

Магнитни пускател e.industrial.ukq.65b, 65А i0100009 3800158210323 бр. 161,31

Магнитен пускател e.industrial.ukq.75b, 75А i0100010 3800158205695 бр. 180,05
Магнитни пускател e.industrial.ukq.85b, 85А i0100011 3800158210330 бр. 182,89
Магнитен пускател e.industrial.ukq.9mb, 9А i0100001 3800158202670 бр. 36,20
Магнитен пускател e.industrial.ukq.12mb, 12А i0100002 3800158202687 бр. 36,20
Магнитен пускател e.industrial.ukq.18mb, 18А i0100003 3800158202694 бр. 40,88
Магнитен пускател e.industrial.ukq.22mb, 22А i0100004 3800158202700 бр. 40,88

Магнитен пускател e.industrial.ukq.32mb, 32А i0100005 3800158202717 бр. 58,78

Магнитeн пускател e.industrial.ukq.40mb, 40А i0100006 3800158205671 бр. 55,03
5.Разделители и прекъсвачи
2.Пакетни прекъсвачи SB серия E.INDUSTRIAL

Пакетен превключател e.industrial.sb.0-1-2.3.20, 3р, 20А (0-1-2) i0360015 3800158202724 бр. 21,80
Пакетен превключател e.industrial.sb.0-1-2.3.32, 3р, 32А (0-1-2) i0360016 3800158202731 бр. 30,43


Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.3.32, 3р, 32А (1-0-2) i0360017 3800158202762 бр. 30,43
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.3.63, 3р, 63А (1-0-2) i0360019 3800158202779 бр. 69,23
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.3.20, 3р, 20А (1-0-2) i0360005 3800158202755 бр. 21,80
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.3.100, 3р, 100А (1-0-2) i0360007 3800158202748 бр. 97,83
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.4.20, 4р, 20А (1-0-2) i0360012 3800158202793 бр. 23,93
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.4.40, 4р, 40А (1-0-2) i0360013 3800158202809 бр. 34,70

Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0-2.4.100, 4р, 100А (1-0-2) i0360014 3800158202786 бр. 111,95

Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.3.20, 3р, 20А (0-1) i0360001 3800158202823 бр. 12,08
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.3.32, 3р, 32А (0-1) i0360002 3800158202830 бр. 20,45
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.3.63, 3р, 63А (0-1) i0360003 3800158202847 бр. 26,80
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.3.100, 3р, 100А (0-1) i0360004 3800158202816 бр. 66,50

Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.4.40, 4р, 40А (0-1) i0360020 3800158202885 бр. 30,20
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.4.20, 4р, 20А (0-1) i0360008 3800158202861 бр. 12,85
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.4.32, 4р, 32А (0-1) i0360009 3800158202878 бр. 23,20
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.4.63, 4р, 63А (0-1) i0360010 3800158202892 бр. 30,20
Пакетен превключател в корпуса e.industrial.sb.1-0.4.100, 4р, 100А (0-1) i0360011 3800158202854 бр. 80,685.Таймери, релета и измервателни уреди
1.Релета за време

Релета за време електромех. 18mm e.control.t03 i0310008 3800158208726 бр. 48,86Релета за време електромехан. e.control.t04 i0310009 3800158208733 бр. 42,68
Реле за време многофункционално e.control.t06 p0690004 3800158206074 бр. 30,82
Реле за задръжка на времето на изключване по време на изключване на захранването e.control.t07 p0690005 3800158206081 бр. 42,36

Таймер електронен e.control.t08 i0310011 3800158206098 бр. 21,18
Таймер електронен двуканален e.control.t09 i0310012 3800158206104 бр. 38,52
Tаймер астрономичен двуканалeн e.control.t10 i0310013 3800158206111 бр. 42,36
Реле за време за асиметричен цикъл на повторение e.control.t17 i0310029 3800158206135 бр. 25,032.Реле за контрол на напрежението

Реле за контрол на напрежение, монофазно e.control.v01, 25А p0690006 3800158210293 бр. 38,62Реле за контрол на напрежение, монофазно e.control.v02 p0690007 3800158206159 бр. 30,82
Реле за контрол на трифазно напрежение, цифрово e.control.v06 p0690011 3800158206142 бр. 47,573.Релета междинни

Междинно реле e.control.p1031 10А, 3 групи контакти, бобина 12V DC i.ly3.12dc 3800158205749 бр. 5,18
Междинно реле e.control.p1032 10А, 3 групи контакти, бобина 12V АC i.ly3.12ac 3800158205756 бр. 5,18
Междинно реле e.control.p1033 10А, 3 групи контакти, бобина 24V DC i.ly3.24dc 3800158205763 бр. 5,18
Междинно реле e.control.p1034 10А, 3 групи контакти, бобина 24V АC i.ly3.24ac 3800158205770 бр. 5,18
Междинно реле e.control.p1036 10А, 3 групи контакти, бобина 230V АC i.ly3.230ac 3800158205787 бр. 5,18Междинно реле e.control.p1036L с Led индикация 10А, 3 групи контакти, бобина 230V АC i.ly3n.230ac 3800158205794 бр. 5,58
Модулен конектор e.control.p103s за междинно реле 10А на 3 групи контакти i.ptf.11a 3800158205800 бр. 2,58
Междинно реле e.control.p1041 10А, 4 групи контакти, бобина 12V DC i.ly4.12dc 3800158205817 бр. 5,95
Междинно реле e.control.p1042 10А, 4 групи контакти, бобина 12V АC i.ly4.12ac 3800158205824 бр. 5,95
Междинно реле e.control.p1043 10А, 4 групи контакти, бобина 24V DC i.ly4.24dc 3800158205831 бр. 5,95
Междинно реле e.control.p1044 10А, 4 групи контакти, бобина 24V АC i.ly4.24ac 3800158205848 бр. 5,95
Междинно реле e.control.p1046 10А, 4 групи контакти, бобина 230V АC i.ly4.230ac 3800158205855 бр. 5,95
Междинно реле e.control.p1046L с Led индикация 10А, 4 групи контакти, бобина 230V АC i.ly4n.230ac 3800158205862 бр. 6,30
Модулен конектор e.control.p104s за междинно реле 10А , 4 групи контакти i.ptf.14a 3800158205879 бр. 2,60
Междинно реле e.control.p341 3А, 4 групи контакти, бобина 12V DC i.my4.12dc 3800158205886 бр. 3,33
Междинно реле e.control.p342 3А, 4 групи контакти, бобина 12V АC i.my4.12ac 3800158205893 бр. 3,33
Междинно реле e.control.p343 3А, 4 групи контакти, бобина 24V DC i.my4.24dc 3800158205909 бр. 3,33
Междинно реле e.control.p344 3А, 4 групи контакти, бобина 24V АC i.my4.24ac 3800158205916 бр. 3,33
Междинно реле e.control.p346 3А, 4 групи контакти, бобина 230V АC i.my4.230ac 3800158205923 бр. 3,20
Междинно реле e.control.p346L с Led индикация 3А, 4 групи контакти, бобина 230V АC i.my4n.230ac 3800158205930 бр. 3,53
Модулен конектор e.control.p34s за междинно реле 3А , 4 групи контакти i.pif.14a 3800158205947 бр. 1,25
Междинно реле e.control.p532 5А, 3 групи контакти, бобина 12V АC i.my3.12ac 3800158205954 бр. 3,33
Междинно реле e.control.p534 5А, 3 групи контакти, бобина 24V АC i.my3.24ac 3800158205961 бр. 3,33
Междинно реле e.control.p536 5А, 3 групи контакти, бобина 230V АC i.my3.230ac 3800158205978 бр. 3,20


Междинно реле e.control.p536L с Led индикация 5А, 3 групи контакти, бобина 230V АC i.my3n.230ac 3800158205985 бр. 3,53
Модулен конектор e.control.p53s за междинно реле 5А , 3 групи контакти i.pif.11a 3800158205992 бр. 1,255.Таймер за осветление

Tаймер за нощно осветление e.control.s01 с външен датчик i0310014 3800158206128 бр. 16,16


6.Реле импулсни

Pеле за осветление, импулсно e.control.i01, 10A, 230V i0310015 3800158206180 бр. 15,39


7.Реле за контрол на температурата

Реле за контрол на температура с външен датчик e.control.h01,16A, АС/DC 24-240, -5…+40 °С i0310016 3800158206197 бр. 26,97Реле за контрол на температура с външен датчик e.control.h02, 16A, АС/DC 24-240, -25…+130 °С i0310017 3800158206203 бр. 38,528.Реле на електрически ток и мощност

Реле за контрол на тока /приоритетно/e.control.w02 i0310025 3800158206166 бр. 25,03Реле за контрол на мощността на помпа монофазна e.control.w03 i0310026 3800158206173 бр. 25,032.Табла за оборудване
4. Силови щепсели и контакти
6.Силови и битови щепсели и контакти E.PRO

Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.2.16, 2р., 220V, 16А (012) p011010 3800158206876 бр. 2,54Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.4.16, 4p., 380V, 16А (014) p011004 3800158206890 бр. 3,24
Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.4.32, 4p., 380V, 32А (024) p011005 3800158206920 бр. 4,95
Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.3.16, 3p., 220V, 16А (013) p011001 3800158206883 бр. 2,68
Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.5.16, 5p., 380V, 16А (015) p011007 3800158206906 бр. 4,11
Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.3.32, 3p, 220V, 32А (023) p011002 3800158206913 бр. 4,35
Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.5.32, 5p., 380V, 32А (025) p011008 3800158206937 бр. 5,78

Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.3.63, 3p., 220V, 63А (033) p011003 3800158206944 бр. 17,75

Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.4.63, 4p., 380V, 63А (034) p011006 3800158206951 бр. 20,02

Переносим индустриален щепсел e.plug.pro.5.63, 5p., 380V, 63А (035) p011009 3800158206968 бр. 22,29

Щепсел индустриален 16А 3РТ 380-415V AC 6h IP67 PKE16M734
бр. 13,407.Стенен контакт серии E.PRO

Стенен индустриален контакт e.socket.pro.4.16, 4p., 380V, 16А (114) p012004 3800158206982 бр. 4,35
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.4.32, 4p., 380V, 32А (124) p012005 3800158207019 бр. 5,69
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.3.16, 3p., 220V, 16А (113) p012001 3800158206975 бр. 3,93
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.5.16, 5p., 380V, 16А (115) p012007 3800158206999 бр. 4,81
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.3.32, 3p., 220V, 32А (123) p012002 3800158207002 бр. 4,95
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.5.32, 5p., 380V, 32А (125) p012008 3800158207026 бр. 6,24

Стенен индустриален контакт e.socket.pro.3.63, 3p., 220V, 63А (133) p012003 3800158207033 бр. 27,23
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.4.63, 4p., 380V, 63А (134) p012006 3800158207040 бр. 29,08
Стенен индустриален контакт e.socket.pro.5.63, 5p., 380V, 63А (135) p012009 3800158207057 бр. 30,88
Контакт индустриален переносим e.socket.pro.2.16, 2p., 220V, 16А (212) p012022 3800158207064 бр. 4,07Контакт индустриален переносим e.socket.pro.3.16, 3p., 220V, 16А (213) p012016 3800158207071 бр. 3,24
Контакт индустриален переносим e.socket.pro.4.16, 4p., 380V, 16А (214) p012017 3800158207088 бр. 3,84
Контакт индустриален переносим e.socket.pro.5.16, 5p., 380V, 16А (215) p012018 3800158207095 бр. 4,62
Контакт индустриален переносим e.socket.pro.3.32, 3p., 220V, 32А (223) p012019 3800158207101 бр. 4,81
Контакт индустриален переносим e.socket.pro.4.32, 4p., 380V, 32А (224) p012020 3800158207118 бр. 5,69
Контакт индустриален переносим e.socket.pro.5.32, 5p., 380V, 32А (225) p012021 3800158207125 бр. 6,01Контакт индустриален за табло e.socket.pro.3.16.wall, 3p., 220V, 16А (413) p012010 3800158207132 бр. 4,07
Контакт индустриален за табло e.socket.pro.4.16.wall, 4p., 380V, 16А (414) p012012 3800158207149 бр. 4,95
Контакт индустриален за табло e.socket.pro.5.16.wall, 5p., 380V, 16А (415) p012014 3800158207156 бр. 5,09
Контакт индустриален за табло e.socket.pro.3.32.wall, 3p., 220V, 32А (423) p012011 3800158207163 бр. 5,22
Контакт индустриален за табло e.socket.pro.4.32.wall, 4p., 380V, 32А (424) p012013 3800158207170 бр. 5,83
Контакт индустриален за табло e.socket.pro.5.32.wall, 5p., 380V, 32А (425) p012015 3800158207187 бр. 6,80


8. Домакински щепсел

Щепсел Битов e.plug.001.10, без Шуко, 10А бял s9100001 3800158202922 бр. 0,62Щепсел Битов e.plug.angle.007.16, Шуко, 16А ъглов бял s9100004 3800158202939 бр. 0,89
Щепсел Битов e.plug.angle.008.16, Шуко, 16А ъглов черен s9100005 3800158202946 бр. 0,89
Щепсел Битов e.plug.straight.003.16, Шуко, 16А прав бял s9100002 3800158202953 бр. 0,89
Щепсел Битов e.plug.straight.004.16, Шуко, 16А прав черен s9100003 3800158202960 бр. 0,895.Елементи за автоматизация, управление и контрол
3.Бутони
1.Бутони PB.LA серииE.STAND

Бутон e.pb.la.stand.32.nh.11, пуск - стоп, черен + бял s011006 3800158208252 бр. 3,86

Бутон e.pb.la.stand.32.nhd.11, пуск - стоп зелен + червен s011007 3800158208269 бр. 10,65
Бутон зелен, тип гъба e.pb.la.stand.32.m.11.g, , NO+ NC s011010 3800158208245 бр. 2,80
4.Превключватели
1.Превключватели серии E.STAND

Превключвател, 3- позиции e.pb.la.stand.32.x.2.2.0.1, 1-0-2, 2NO s037003 3800158208276 бр. 3,02
Превключвател двупозиционен e.pb.la.stand.32.xl.3.0.1, 0-1 s037004 3800158209204 бр. 3,55
Превключвател, 3- позиции с удължена ръкохватка e.pb.la.stand.32.xl.3.2.0.1, 1-0-2, 2NO s037005 3800158208283 бр. 3,02
5.Контактен елемент за бутон и превключвател
1.Контактен елемент за бутон и превключвател серия E.STAND

Контактен елемент e.cb.stand.n.o, зелен NO s008001 3800158208306 бр. 0,84
Контактен елемент e.cb.stand.n.з, червен NC,за e.cs.stand.xac.a. s008002 3800158208313 бр. 0,57
Контактен елемент e.cb.stand.la.nс, червен NC, за e.pb.la.stand.32. s008004 3800158208290 бр. 1,11
6.Пости - бутони
2.Пости бутони XAL серии E.STAND

Кутия стоп-бутон, e.cs.stand.xal.d.104 .старт s006008 3800158209211 бр. 4,05

Кутия стоп- бутон, червен e.cs.stand.xal.d.112, 1NC s006009 3800158208337 бр. 5,51
Кутия стоп- бутон, червен e.cs.stand.xal.d.117, надпис "OFF" s006010 3800158208351 бр. 5,47
Кутия стоп- бутон, червен e.cs.stand.xal.d.115, 1NC, изпъкнала глава s006011 3800158208344 бр. 5,28
Кутия стоп-бутон, e.cs.stand.xal.d.118, stop, тип "гъба" s006012 3800158209228 бр. 4,05
Кутия пуск- бутон, зелен e.cs.stand.xal.d.101, 1NO s006013 3800158208320 бр. 5,28
Превключвател, 2- позиции в кутия e.cs.stand.xal.d.134, 0-1 s006019 3800158208368 бр. 5,74

Превключвател, 2- позиции в кутия e.cs.stand.xal.d.144, 0-1 с ключ s006020 3800158208375 бр. 8,13

Кутия пуск- стоп със светлинен индикатор e.cs.stand.xal.d.363.m s006021 3800158208382 бр. 13,36
7.Блок-контакти
1.Блок-контакти серия E.STAND

Контактен елемент e.cb.stand.xal.nс, червен/зелен NC s008005 3800158208399 бр. 0,88


8.Устройства за управление на подвесни кранове
1.Телферно управление XAC серии E.STAND

Телферно управление, с 2 бутона, с означения "↑" и"↓" e.cs.stand.xac.a.271, 2NO s007004 3800158208160 бр. 25,58

Телферно управление, с 2 бутона, с означения "↑" и"↓" e.cs.stand.xac.a.281, 2NO+ 2NC s007005 3800158208184 бр. 29,26
Телферно управление, с 2 бутона и авариен стоп e.cs.stand.xac.a.2713.1 s007006 3800158208177 бр. 29,21
Телферно управление, с 2 бутона и авариен стоп e.cs.stand.xac.a.2813.1, 2NO+ 3NC s007007 3800158208191 бр. 33,44
Телферно управление, с 4 бутона e.cs.stand.xac.a.471, 4NO s007008 3800158208207 бр. 33,76
Телферно управление, с 4 бутона e.cs.stand.xac.a.481, 4NO+ 4NC s007009 3800158208221 бр. 40,88
Телферно управление, с 4 бутона и авариен стоп e.cs.stand.xac.a.4713.3 s007010 3800158208214 бр. 36,33

Телферно управление, с 4 бутона и авариен стоп e.cs.stand.xac.a.4813.2, 4NO+ 5NC s007011 3800158208238 бр. 45,01

Телферно управление, с 6 бутона e.cs.stand.xac.a.671 s007012 3800158209198 бр. 30,11
7. Изделия за монтаж
1.DIN-шина серии E.STAND

DIN-шини e.din.stand.rail.101, 25 сm s023006 3800158207286 бр. 0,51
DIN шини e.din.stand.rail.101, 1m s023001 3800158207279 бр. 1,94

10. Изолираща PVC лента
2. Изолираща PVC лента

изолирбанд e.tape.stand.10.red, червен (10m) s022001 3800158203783 бр. 0,49
изолирбанд e.tape.stand.10.white, бял (10m) s022004 3800158203790 бр. 0,49
изолирбанд e.tape.stand.10.blue, син (10m) s022005 3800158203776 бр. 0,49
изолирбанд e.tape.stand.10.black, черен (10m) s022006 3800158203769 бр. 0,49
изолирбанд e.tape.stand.10.yellow - green, жълто - зелен (10m) s022007 3800158203806 бр. 0,56


11.Кабелна обувка
9.Кабелна обувка, изолирана
1.Кабелна обувка, изолирана RV серии E.STAND

Кабелна обувка, изолирана e.terminal stand.rv1.1,25.4.червена 0.5-1.5 mm², червена s1036001 3800158208757 опак 4,38
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.rv1.1,25.6 синя 0.5-1.5 mm², синя s1036011 3800158208764 опак 4,87
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.rv1.1,25.8.черна 0.5-1.5 mm², черна s1036017 3800158208771 опак 4,87
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.rv2.2.5.синя 1.5-2.5 mm², синя s1036025 3800158208788 опак 4,87
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.rv2.2.8 черна 1.5-2.5 mm² черна s1036038 3800158208795 опак 4,87
Кабелна обувка, изолирана e.terminal stand.rv3.3,5.5червена 2.5-4mm², червена s1036043 3800158208801 опак 4,87

2.Кабелна обувка, изолирана,вилкова SV серии E.STAND

Кабелна обувка, изолирана,вилкова e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.синя 0.5-1.5 mm², синя s2036004 3800158208818 опак 3,78
Кабелна обувка, изолирана,вилкова e.terminal.stand.sv.2.3,2.черна 1.5-2.5 mm².,черна s2036017 3800158208825 опак 3,78
Кабелна обувка, изолирана,вилкова e.terminal.stand.sv.3,5.4.жълта 2.5-4 mm²,жълта s2036030 3800158208832 опак 5,15
Кабелна обувка, изолирана,вилкова e.terminal.stand.sv.5,5.6черна 4-6 mm²,черна s2036045 3800158208849 опак 6,263.Кабелна обувка, изолирана, втулкова Е серии E.STAND

Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e16-12.green 16,0 mm², зелен s3036054 3800158208894 опак 4,87

Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e25-16.зелена 25,0 mm²,зелена s3036055 3800158208900 опак 9,14
Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e50-20.зелена 50,0 mm²,зелена s3036057 3800158208924 опак 17,25
Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand..e10-12 кафява 10,0 mm²,кафява s3036051 3800158208870 опак 3,82
Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e6012.червена 6,0 mm²,червена s3036052 3800158208931 опак 3,82
Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e0508червена 0.5 mm²,червена s3036001 3800158208856 опак 0,95
Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e7508.yellow 0.75 mm²., жълта s3036009 3800158208948 опак 0,95
Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand..e1008зелена 1,0 mm²,зелена s3036019 3800158208863 опак 0,95

Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e4009.зелена 4,0 mm² ,зелена s3036040 3800158208917 опак 3,25

Кабелна обувка, изолирана, втулкова e.terminal.stand.e10-12.сива 10,0 mm²,сива s3036048 3800158208887 опак 3,82
5.Кабелна обувка, изолирана за 2 проводи TЕ серии E.STAND

Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand te.2.0.5.бяла (TE0508 бяла) 2x0,5 mm²,бяла s4037000 3800158208955 опак 1,72
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand te.2.0.75.оранжева (TE7508 orange) 2x0,75 mm²,оранжева s4037001 3800158208962 опак 1,72
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand te.2.1.бяла (TE1008 бяла) 2x1 mm²,бяла s4037003 3800158208993 опак 2,44
Кабелна обувка, e.terminal.stand te.2.1.red (TE1010 червена) 2x1 mm², червена s4037004 3800158208986 опак 2,41
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand te.2.1.5.жълта (TE1508 жълта) 2x1,5 mm², жълта s4037005 3800158208979 опак 2,04
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand .te.2.10.brown (TE10-14 кафява) 2x10 mm², кафява s4037011 3800158209006 опак 8,11
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand te.2.16.grey (TE16-14сива) 2x16 mm², сива s4037012 3800158209013 опак 11,60
6.Кабелна обувка, неизолирана ЕN серии E.STAND

Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.1.6 1,0 mm², L=6 mm s4038002 3800158209037 опак 1,25
Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.1.10 1,0 mm², L=10 mm s4038003 3800158209020 опак 1,35
Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.4.9 4,0 mm², L=9 mm s4038008 3800158209068 опак 1,72
Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.4.12 4,0mm², L=12mm s4038009 3800158209051 опак 1,72
Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.6.10 6,0 mm², L=10 mm s4038010 3800158209075 опак 2,38
Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.6.12 6,0 mm², L=12 mm s4038011 3800158209082 опак 2,48
Кабелна обувка, неизолирана, e.terminal.stand.en.10.12 10,0 mm², L=12 mm s4038012 3800158209044 опак 3,80
Контактен елемент e.cb.stand.xal.nс

Накрайник изолиран жълт серия FN e.terminal.stand.mdfn5.5.250.жълт (fn.m.4.6) 4-6mm² "мъжки" s4039005 3800158209099 опак 11,97


8.Кабелна обувка, изолирана MPD FRD серии E.STAND

Кабелен съудинител, изолиран e.terminal.stand.frd2.156.blue (blt.f.1,5.2,5) s4040004 3800158209105 опак 5,82
Кабелен съудинител, изолиран e.terminal.stand.frd5.5.195. жълта(blt.f.4.6) s4040005 3800158209112 опак 6,44


Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.mpd5.5.195. жълта (blt.m.4.6) s4040002 3800158209129 опак 6,369.Кабелна обувка, изолирана MDD FDD серии E.STAND

Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.fdd5.5.250 (dd.f.4.6) s4041009 3800158209136 опак 4,81Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.mdd1.25.110.8 (dd.m.0,5.1,5) s4041000 3800158209143 опак 2,48
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.mdd1.25.250 (dd.m.0,5.1,5,l) s4041001 3800158209150 опак 4,46
Кабелна обувка, изолирана e.terminal.stand.mdd5.5.250 (dd.m.4.6) s4041004 3800158209167 опак 4,46

3.Щуцер
1. Щуцер PG серии E.STAND

Щуцер e.pg.stand.63 s018011 3800158207330 бр. 4,02

Щуцер e.pg.stand.7 s018001 3800158203295 бр. 0,11

Щуцер e.pg.stand.9 s018002 3800158203301 бр. 0,14

Щуцер e.pg.stand.11 s018003 3800158203219 бр. 0,18
Щуцер e.pg.stand.13.5 s018004 3800158203226 бр. 0,22
Щуцер e.pg.stand.16 s018005 3800158203233 бр. 0,29
Щуцер e.pg.stand.21 s018006 3800158203240 бр. 0,43
Щуцер e.pg.stand.29 s018007 3800158203257 бр. 0,73
Щуцер e.pg.stand.36 s018008 3800158203264 бр. 1,27

Щуцер e.pg.stand.42 s018009 3800158203271 бр. 1,67

Щуцер e.pg.stand.48 s018010 3800158203288 бр. 2,03
2.Щуцер с удължена резба и уплътнител PGL серии E.STAND

Щуцер e.pgl.stand.11, с удължена резба и уплътнител s048001 3800158207620 бр. 0,25

Щуцер e.pgl.stand.7, с удължена резба и уплътнител s048002 3800158207705 бр. 0,16

Щуцер e.pgl.stand.9, с удължена резба и уплътнител s048003 3800158207712 бр. 0,19
Щуцер e.pgl.stand.13,5, с удължена резба и уплътнител s048004 3800158207637 бр. 0,29
Щуцер e.pgl.stand.16, с удължена резба и уплътнител s048005 3800158207644 бр. 0,36
Щуцер e.pgl.stand.21, с удължена резба и уплътнител s048006 3800158207651 бр. 0,59
Щуцер e.pgl.stand.29, с удължена резба и уплътнител s048007 3800158207668 бр. 0,96
Щуцер e.pgl.stand.36, с удължена резба и уплътнител s048008 3800158207675 бр. 1,68

Щуцер e.pgl.stand.42, с удължена резба и уплътнител s048009 3800158207682 бр. 2,20

Щуцер e.pgl.stand.48, с удължена резба и уплътнител s048010 3800158207699 бр. 2,62
5. Нулеви шини
1. Нулеви шини BS серии E.STAND

Шина нулева e.bs.stand.1.7 7 отв. s025001 3800158203332 бр. 1,16
Шина нулева e.bs.stand.1.12 12 отв. s025002 3800158203318 бр. 1,42
Шина нулева e.bs.stand.1.15 15 отв. s025003 3800158203325 бр. 1,70
2.Нулеви шини BSA серии E.STAND

Шина нулева e.bsa.stand.20.6, 6 отв.х 20 A s056001 3800158203356 бр. 0,94
Шина нулева e.bsa.stand.20.12, 12 отв.х 20 A s056002 3800158203349 бр. 1,56
Шина нулева e.bsa.stand.60.6, 6 отв.х 60 A s056003 3800158203370 бр. 1,85
Шина нулева e.bsa.stand.60.12, 12 отв.х 60 A s056004 3800158203363 бр. 2,98

Оcнова за нулева шина e.bsa.stand.base s056005 3800158203387 бр. 0,114.Шини нулеви монтаж на DIN -шина

Шина нулева e.cbs.pro.2.7 монтаж на DIN-шина p0650001 3800158205718 бр. 4,05
Шина нулева e.cbs.pro.2.11 монтаж на DIN-шина p0650002 3800158208467 бр. 6,89
Шина нулева e.cbs.pro.2.11 монтаж на DIN-шина p0650002 4823053001918 бр. 6,89
Шина нулева e.cbs.pro.2.15 монтаж на DIN-шина p0650003 3800158205725 бр. 8,60
Шина нулева e.cbs.pro.4.7 монтаж на DIN-шина p0650004 3800158208443 бр. 9,85
Шина нулева e.cbs.pro.4.11 монтаж на DIN-шина p0650005 3800158208450 бр. 14,89
Шина нулева e.cbs.pro.4.15 монтаж на DIN-шина p0650006 3800158205732 бр. 22,33
5.Шини нулеви на DIN-шина в изолиран корпус

Шини нулеви e.bsi.pro.1.12 green за DIN-шина в изолиран корпус зелен p0650015 3800158207347 бр. 1,90
Шини нулеви e.bsi.pro.1.15 green за DIN-шина в изолиран корпус зелен p0650016 3800158207354 бр. 2,36
Шини нулеви e.bsi.pro.1.7 green за DIN-шина в изолиран корпус зелен p0650017 3800158207361 бр. 1,11

Шини нулеви e.bsi.pro.1.7 за DIN-шина в изолиран корпус p0650007 3800158207217 бр. 1,11
Шини нулеви e.bsi.pro.1.12 за DIN-шина в изолиран корпус p0650008 3800158207194 бр. 1,90
Шини нулеви e.bsi.pro.1.15 за DIN-шина в изолиран корпус p0650009 3800158207200 бр. 2,36
6.Шини нулеви в изолиран корпус универсален

Шини нулеви e.bsi.pro.2.10 green в изолиран корпус универсален зелен p0650021 3800158207408 бр. 1,71
Шини нулеви e.bsi.pro.2.12 green в изолиран корпус универсален зелен p0650022 3800158207415 бр. 1,99
Шини нулеви e.bsi.pro.2.4 green в изолиран корпус универсален зелен p0650018 3800158207378 бр. 0,88
Шини нулеви e.bsi.pro.2.6 green в изолиран корпус универсален зелен p0650019 3800158207385 бр. 1,16
Шини нулеви e.bsi.pro.2.8 green в изолиран корпус универсален зелен p0650020 3800158207392 бр. 1,53
Шини нулеви e.bsi.pro.2.4 в изолиран корпус универсален p0650010 3800158207224 бр. 0,88
Шини нулеви e.bsi.pro.2.6 в изолиран корпус универсален p0650011 3800158207231 бр. 1,16
Шини нулеви e.bsi.pro.2.8 в изолиран корпус универсален p0650012 3800158207248 бр. 1,53
Шини нулеви e.bsi.pro.2.10 в изолиран корпус универсален p0650013 3800158207255 бр. 1,71
Шини нулеви e.bsi.pro.2.12 в изолиран корпус универсален p0650014 3800158207262 бр. 1,996.Захранващ гребен
1.Шини серия E.STAND

Шини съединителни щепселни е.bc.stand.1.12.63, 1p., 63 А, 12 модул s017007 3800158207293 бр. 1,62
Шини съединителни щепселни е.bc.stand.3.12.63, 3p., 63 А, 12 модул s017008 3800158207316 бр. 4,62
Шини съединителни щепселни е.bc.stand.1..63, 1p., 63 А, s017001 3800158207309 бр. 6,94
Шини съединителни щепселни е.bc.stand.3.63, 3p., 63 А, s017003 3800158207323 бр. 19,70
Шини съединителни щепселни e.bc.stand.1.100, 1p., 100 А s017004 3800158209235 бр. 8,25


7. Крайни клеми серия E.STAND

Клеморед делим краен e.tc.end.stand.5.4, 5бр., 4 mm2 s2039001 3800158203417 бр. 0,58
Клеморед делим краен e.tc.end.stand.5.6, 5бр., 6 mm2 s2039002 3800158203424 бр. 0,87
Клеморед делим краен e.tc.end.stand.5.10, 5бр., 10 mm2 s2039003 3800158203394 бр. 1,42
Клеморед делим краен e.tc.end.stand.5.16, 5бр., 16 mm2 s2039004 3800158203400 бр. 2,658..Лустер клеми тип E.STAND

Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.16, 30 A s016007 3800158203455 бр. 1,24
Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.10, 10 A s016003 3800158203431 бр. 0,79
Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.14, 16 A s016004 3800158203448 бр. 1,00
Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.25, 60 A s016005 3800158203462 бр. 2,31
Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.4, 3 A s016001 3800158203479 бр. 0,55
Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.40, 100 A s016006 3800158203486 бр. 5,41
Клеморед делим, 12 групи e.tc.stand.12.6, 6 A s016002 3800158203493 бр. 0,59
9.0. Редова клема за DIN-шина
1.Редови клеми серия за DIN-шина E.PRO

Редова клема e.tc.din.pro.50 p049007 3800158203561 бр. 4,13

Редова клема e.tc.din.pro.70 p049008 3800158203585 бр. 5,66

Редова клема e.tc.din.pro.95 p049009 3800158203592 бр. 7,54
Редова клема e.tc.din.pro.150 p049010 3800158203516 бр. 11,28
Редова клема e.tc.din.pro.2.5 p049001 3800158203530 бр. 0,29
Редова клема e.tc.din.pro.4 p049002 3800158203554 бр. 0,37
Редова клема e.tc.din.pro.6 p049003 3800158203578 бр. 0,43
Редова клема e.tc.din.pro.10 p049004 3800158203509 бр. 0,54

Редова клема e.tc.din.pro.16 p049005 3800158203523 бр. 0,80

Редова клема e.tc.din.pro.35 p049006 3800158203547 бр. 1,59
2.Крайна плочка за редова клема серия E.PRO

Крайна плочка за редова клема e.tc.sep.pro.2.5 p051001 3800158203615 бр. 0,11
Крайна плочка за редова клема e.tc.sep.pro.4.10 p051002 3800158203639 бр. 0,11
Крайна плочка за редова клема e.tc.sep.pro.16 p051003 3800158203608 бр. 0,14
Крайна плочка за редова клема e.tc.sep.pro.35 p051004 3800158203622 бр. 0,253.Редова клема жълто-зелена серия E.PRО

Редова клема жълто-зелена e.tc.z.din.pro.2.5 p050001 3800158203653 бр. 0,98
Редова клема жълто-зелена e.tc.z.din.pro.4 p050002 3800158203660 бр. 1,09
Редова клема жълто-зелена e.tc.z.din.pro.6 p050003 3800158203677 бр. 1,34
Редова клема жълто-зелена e.tc.z.din.pro.10 p050004 3800158203646 бр. 1,634. Фиксатор за клеморед набиране серия E.PRO

Фиксатор за DIN шина e.tc.din.pro.end p051005 3800158203684 бр. 0,14


9.1.Клеморед с предпазен капак

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.15.3, 15А, 3 полюс p056001 3800158207781 бр. 0,38

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.15.4, 15А, 4 полюс p056002 3800158207798 бр. 0,49

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.15.6, 15А, 6 полюс p056003 3800158207804 бр. 0,76

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.15.10, 15А, 10 полюс p056004 3800158207767 бр. 1,24

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.15.12, 15А, 12 полюс p056005 3800158207774 бр. 1,46

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.25.3, 25А, 3 полюс p056006 3800158207835 бр. 0,65

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.25.4, 25А, 4 полюс p056007 3800158207842 бр. 0,81

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.25.6, 25А, 6 полюс p056008 3800158207859 бр. 1,24

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.25.10, 25А, 10 полюс p056009 3800158207811 бр. 1,89
Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.25.12, 25А, 12 полюс p056010 3800158207828 бр. 2,31
Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.35.3, 35А, 3 полюс p056011 3800158207873 бр. 0,97
Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.35.4, 35А, 4 полюс p056012 3800158207880 бр. 1,02
Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.35.6, 35А, 6 полюс p056013 3800158207897 бр. 1,51
Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.35.12, 35А, 12 полюс p056014 3800158207866 бр. 3,13
Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.45.3, 45А, 3 полюс p056015 3800158207910 бр. 1,51

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.45.4, 45А, 4 полюс p056016 3800158207927 бр. 1,89

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.45.6, 45А, 6 полюс p056017 3800158207934 бр. 2,91

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.45.12, 45А, 12 полюс p056018 3800158207903 бр. 5,61

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.60.3, 60А, 3 полюс p056019 3800158207958 бр. 2,43

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.60.4, 60А, 4 полюс p056020 3800158207965 бр. 3,02

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.60.6, 60А, 6 полюс p056021 3800158207972 бр. 4,31

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.60.12, 60А, 12 полюс p056022 3800158207941 бр. 8,63

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.100.3, 100А, 3 полюс p056023 3800158207736 бр. 3,13

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.100.4, 100А, 4 полюс p056024 3800158207743 бр. 3,88

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.100.6, 100А, 6 полюс p056025 3800158207750 бр. 6,47

Клеморед с предпазен капак e.tc.protect.100.12, 100А, 12 полюс p056026 3800158207729 бр. 12,94
9.2. Клемореди серия AC

Клема безвинтова e.lc.pro.ac.2 p0670001 3800158203721 бр. 0,14
Клема безвинтова e.lc.pro.ac.4 p0670002 3800158203738 бр. 0,18
Клема безвинтова e.lc.pro.ac.6 p0670003 3800158203745 бр. 0,25
Клема безвинтова e.lc.pro.ac.8 p0670004 3800158203752 бр. 0,339.2.Клема с палци

Клема с палци e.lc.pro.pl.2 p0660001 3800158203691 бр. 0,33
Клема с палци e.lc.pro.pl.3 p0660002 3800158203707 бр. 0,43
Клема с палци e.lc.pro.pl.5 p0660003 3800158203714 бр. 0,65
9.3.Блокове разпределителни на DIN шина

Разпределителни блокове e.sn.pro.500 за DIN-шина, 500А (вход 1*3x15…24 mm² /изходи 2*6…35, 5*2,5...16, 4*2,5...10 mm² p0680006 3800158206869 бр. 30,19
Разпределителни блокове e.sn.pro. 80 за DIN-шина, 80А (вход 1*6,,,16 mm²/изходи 4*2,5...6, 2*2,5...16 mm²) p0680001 3800158206852 бр. 5,18
Разпределителни блокове e.sn.pro.125 за DIN-шина, 125А (вход 1*10-35, 1*6-16 mm²/изходи 6*2,5-16 mm²) p0680002 3800158206814 бр. 10,68
Разпределителни блокове e.sn.pro.160 за DIN-шина, 160А (вход 1*10-70, 1*6-16 mm²/изходи 6*2,5-16 mm²) p0680003 3800158206821 бр. 11,51
Разпределителни блокове e.sn.pro.250 за DIN-шина, 250А (вход 1*35-120 mm²/изходи 6*2,5-16 mm²) p0680004 3800158206838 бр. 27,83
Разпределителни блокове e.sn.pro. 400 за DIN-шина, 400А (вход 1*95,,,185 mm²/изходи 2*6...35, 5*2,5...16,4*2,5...10 mm²) p0680005 3800158206845 бр. 30,19


8. Инструменти
1.Клещи за рязане на медни и алуминиеви кабели

Клещи e.tool.cutter.lk.60.a.50 за рязане на медни и алуминиеви кабели с напречно сечение до 60 mm² t003006 3800158210040 бр. 23,06Клещи e.tool.cutter.lk.125 за рязане на медни и алуминиеви кабели с напречно сечение до 125 mm² (диаметър до 21mm) t003003 3800158210033 бр. 45,112.Клещи за отстраняване на изолацията

Клещи e.tool.strip.1040.8.16 за отстраняване на изолацията на проводниците 8-16 mm² t004005 3800158210224 бр. 13,62
Клещи e.tool.strip.1041.1.6 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,9-6 mm² t004006 3800158210231 бр. 10,32
Клещи e.tool.strip.1042.0,2.1,25 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,2-1,25 mm² t004007 3800158210248 бр. 10,14
Клещи e.tool.strip.1043.0,25.0,65 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,25-0,65mm² t004008 3800158210255 бр. 10,14

Клещи e.tool.strip.700.a.0,5.2 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,5-2 mm² t004001 3800158210262 бр. 19,67
Клещи e.tool.strip.700.n.0,5.3,2 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,5-3,2 mm² t004004 3800158210286 бр. 18,69


Клещи e.tool.strip.700.d.0,2.4 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,2-4 mm² t004003 3800158210279 бр. 15,58


3.Клещи за съединяване на неизолирани кабелни обувки

Клещи e.tool.crimp.hs.30.j.0,5.6 за съединяване на изолирани кабелни обувки 1,5-6,0 mm² t002002 3800158209952 бр. 23,77
Клещи e.tool.crimp.hs.10.1,5.6 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 1,5-6,0 mm² t002003 3800158209914 бр. 23,11
Клещи e.tool.crimp.hs.101.1.10 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 1,0-10,0 mm² t002004 3800158209921 бр. 23,11

Клещи e.tool.crimp.hs.313 за съединяване, рязане, оголване на проводници. t002016 3800158209969 бр. 14,25
Клещи e.tool.crimp.hsc.8.16.4 за съединяване на изолирани кабелни обувки, 6-16 mm² t002018 3800158209983 бр. 62,38Клещи e.tool.crimp.hsc.8.6.4 за съединяване на изолирани кабелни обувки 0,08-6 mm² t002015 3800158209990 бр. 49,42

Клещи e.tool.crimp.hx.26.b.6.25 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 6-25 mm² t002007 3800158210019 бр. 54,96
Клещи e.tool.crimp.hx.16.6.16 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 6-16 mm² t002008 3800158210002 бр. 29,53
Клещи e.tool.crimp.hs.22.6.25 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 5.5-25 mm² t002009 3800158209945 бр. 53,24
Клещи e.tool.crimp.hs.38.6.35 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 5.5-35 mm² t002010 3800158209976 бр. 58,10
Клещи e.tool.crimp.hx.50.b.6.50 за съединяване на кабелни обувки 6-50 mm² t002011 3800158210026 бр. 64,22


5. Отвертка - индикатор

Индикатор e.tool.test01 130х3 прав шлиц АС100-500V t001101 3800158203103 бр. 0,42Индикатор-отвертка e.tool.test02 140х3, 5 прав шлиц АС100-500V t001102 3800158203110 бр. 0,66
Индикатор e.tool.test03 155х4, 5 прав шлиц АС100-500V t001103 3800158203127 бр. 0,45
Индикатор-отвертка e.tool.test04 190х4 прав шлиц АС100-500V t001104 3800158203134 бр. 0,80
Индикатор-отвертка e.tool.test05 165х4, 5 прав шлиц АС100-500V t001105 3800158203141 бр. 0,60
Индикатор-отвертка e.tool.test06 155х3 хph0 прав+кръстат АС100-500V t001106 3800158203158 бр. 1,11
Индикатор-отвертка e.tool.test07 190х4, 5хph1прав+кръстат АС100-500V t001107 3800158203165 бр. 2,08
Индикатор - тестер e.tool.test08 140х3, 5 прав шлиц ACE/DC70 -250V t001108 3800158203172 бр. 1,77
Индикатор-тестер e.tool.test09 140х3 прав шлиц ACE/DC70 -250V t001109 3800158203189 бр. 3,79
Индикатор-тестер e.tool.test10 130х3 прав шлиц ACE/DC12 -250V t001110 3800158203196 бр. 4,08Индикатор e.tool.test11 185mm bipolar ACE/DC6 -380V t001111 3800158203202 бр. 5,536.Клещи островърхи, резачки (удължени), резачки

Клещи островърхи e.tool.pliers.ts.04301 t005007 3800158210064 бр. 9,21
Клещи островърхи e.tool.pliers.ts.04302 t005008 3800158210071 бр. 6,98


Клещи резачки e.tool.pliers.ts.04305 t005009 3800158210088 бр. 8,32
Клещи e.tool.pliers.ts.04308 t005010 3800158210095 бр. 10,10
Клещи e.tool.pliers.ts.04309 t005011 3800158210101 бр. 8,56Клещи резачки e.tool.pliers.ts.04312 t005001 3800158210118 бр. 4,14
Клещи e.tool.pliers.ts.04313 t005002 3800158210125 бр. 4,64
Клещи резачки e.tool.pliers.ts.04315 (удължени) t005003 3800158210132 бр. 4,74


Клещи островърхи e.tool.pliers.ts.04316 t005004 3800158210149 бр. 4,42
Клещи e.tool.pliers.ts.04318 t005006 3800158210156 бр. 4,327.Клещи за съединяване на PIN конектори

Клещи e.tool.crimp.hs.2008.r за съединяване на 4-х, 6и и 8-и PIN конектори. t006001 3800158209938 бр. 44,79Инструмент e.tool.plint.qh.613.314 свързочен t006004 3800158210170 бр. 19,90
Инструмент e.tool.plint.ly.314.kr свързочен t006005 3800158210163 бр. 12,28


9.Отвертка изолирана
1. Отвертка изолирана

Отвертка изолирана e.tool.ph.604 (PH2*100) кръстата t009007 3800158210057 бр. 2,88Отвертка изолирана e.tool.st.303 (3*75) права t009001 3800158210200 бр. 1,35
Отвертка изолирана e.tool.st.404 (4*100) права t009002 3800158210217 бр. 1,86


2. Набор отверки изолирани

Набор отверки изолирани e.tool.set.8000.11 t009009 3800158210187 бр. 83,14Набор отверки изолирани e.tool.set.8500.12 t009011 3800158210194 бр. 55,433.Кабелни носещи системи
10. Кабелни носещи системи
3. Кабелни превръзки E.CT серия E.STAND
1. 60.3

Кабелни превръзки e.ct.stand.60.3.black (100бр.), черни s015002 3800158203813 опак 0,36
Кабелни превръзки e.ct.stand.60.3.white (100бр.), бели s015001 3800158203820 опак 0,36

13. 400.8

Кабелни превръзки e.ct.stand.400.8.black (100бр.), черни s015062 3800158203912 опак 9,82
Кабелни превръзки e.ct.stand.400.8.white (100бр.), бели s015061 3800158203929 опак 9,82

2. 100.3

Кабелни превръзки e.ct.stand.100.3.black (100бр.) черни s015119 3800158203837 опак 0,56
Кабелни превръзки e.ct.stand.100.3.white (100бр.) бели s015004 3800158203844 опак 0,56

3. 150.3

Кабелни превръзки e.ct.stand.150.3.black (100бр.) черни s015121 3800158203851 опак 0,85
Кабелни превръзки e.ct.stand.150.3.white (100бр.) бели s015005 3800158203868 опак 0,85

6. 200.4

Кабелни превръзки e.ct.stand.200.4.white(100бр.) бели s015006 3800158203882 опак 1,86
Кабелни превръзки e.ct.stand.200.4.black(100бр.) черни s015102 3800158203875 опак 1,86

8. 280.4

Кабелни превръзки e.ct.stand.280.4.black (100бр.), черни s015026 3800158203899 опак 2,98
Кабелни превръзки e.ct.stand.280.4.white (100бр.), бели s015025 3800158203905 опак 2,98

3.Арматура за СИП
1.Анкерни скоби
4. Анкерни изолирани скоби с твърда скоба серия E.PRO

Клема опъвателна AL/R 2х16 e.i.clamp.pro.la.1.s2 p025003 3800158205220 бр. 2,48Клема опъвателна AL/R 4х16 e.i.clamp.pro.la.1.s4 p025004 3800158205237 бр. 2,735. Анкерни скоби, изолирани на въже серия E.PRO

Клема опъвателна AL/R 2,5 kN e.i.clamp.pro.rope.50.70, 50-70 mm² p027003 3800158205268 бр. 7,10
Клема опъвателна AL/R 2,5 kN e.i.clamp.pro.rope.25.70, 25-70 mm² p027001 3800158205251 бр. 3,18
Клема опъвателна AL/R 4 kN e.i.clamp.pro.rope.70.120, 70-120 mm² p027002 3800158205244 бр. 6,58
6. Анкерни изолиран скоби тел

Клема опъвателна метална изолирана e.i.clamp.si.2.16.35 p025101 3800158205206 бр. 3,00Клема опъвателна метална изолирана e.i.clamp.si.4.16.35 p025102 3800158205213 бр. 3,302.Висящи скоби
2. Висящи скрби серия E.PRO

Клема носеща 5 kN e.h.clamp.pro.1a.25.120, 25-120 mm², А p026001 3800158205329 бр. 3,05


3.Висящи скоби с скоба серия E.PRO

Клема носеща метална изолирана e.h.clamp.pro.16.gath, 16 mm² p024001 3800158205282 бр. 6,30
Клема носеща метална изолирана e.h.clamp.pro.25.gath, 25 mm² p024002 3800158205275 бр. 6,25
Клема носеща метална изолирана e.h.clamp.pro.35.50.gath, 35-50 mm² p024003 3800158205299 бр. 7,18
Клема носеща метална изолирана e.h.clamp.pro.70.95.gath, 70-95 mm² p024004 3800158205305 бр. 8,555.Универсален висящи скоби

Универсален висяща скоба e.h.clamp.uni.2.25.4.120, 2x25 - 4x120 mm² p029101 3800158205312 бр. 16,33


3.Пиърсинг скоби
2.Пиърсинг скоби серия E.PRO

Клема отклонителна AL/R e.branch.clamp.f.70.2.6.35, (AsXS)70 mm² / 2x6-35mm² p028010 3800158205190 бр. 2,93Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.16.95.4.50, 16-95 mm²/4-50mm² p028001 3800158205138 бр. 5,05
Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.50.150.6.50, 50-150 mm²/6-50mm² p028002 3800158205176 бр. 5,53
Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.10.70.1.5.10, 10-70 mm²/1,5-10mm² p028004 3800158205107 бр. 2,28
Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.16.120.16.120, 16-120 mm²/16-120mm² p028005 3800158205121 бр. 7,58

Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.25.95.2,5.95, 25-95 mm²/2,5-95 mm² p028011 3800158205152 бр. 7,70
Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.10.95.10.95, 10-95 mm²/10-95 mm² p028012 3800158205145 бр. 7,75Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.16.50.16.50, (AsXS)16-50 mm² / (AsXS)16-50mm² p028009 3800158205114 бр. 4,60
Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.25.95.2.5.35, 25-95 mm²/2,5-35mm² p028007 3800158205169 бр. 4,30


Клема отклонителна AL/R e.pricking.clamp.pro.50.240.50.120, 50-240 mm²/50-120mm² p028003 3800158205183 бр. 22,036.Маншон/съединител за АL/R

Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.16.16 за кабел 16 mm². p048004 3800158205350 бр. 1,80
Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.70.70 за кабел 70 mm². p048005 3800158205398 бр. 2,65
Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.95.95 за кабел 95 mm². p048006 3800158205404 бр. 4,73
Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.120.120 за кабел 120 mm². p048007 3800158205343 бр. 4,78
Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.50.50 за кабел 50 mm². p048001 3800158205374 бр. 2,60
Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.35.35 за кабел 35 mm². p048002 3800158205381 бр. 2,60
Маншон/ съединител за AL/R e.tube.pro.ins.a.25.25 за кабел 25 mm². p048003 3800158205367 бр. 1,80
9.Куки и болтове
11.Cтоманена бандажна лента и крепежни елементи

Стоманена бандажна лента с изолация PPA e.steel.band.ppa.19.75.25, 19х0,75mm, 25m p040016 3800158205060 опак 164,10
Стомана бандажна лента e.steel.band.pro.19.75.50, 19х0,75mm, 50m p040009 3800158210415 опак 98,85
Стоманена бандажна лента e.steel.band.pro.19.75.30, 19х0,75mm, 30m p040008 3800158205053 опак 98,85


Изолиран стоманен крепеж e.steel.fastener.ppa.19 p040018 3800158205084 бр. 1,25
Стомана презрамки e.steel.fastener.pro.19 p040014 3800158205077 бр. 0,656.Кука с ухо

Кука с ухо e.through.hook.pro.240.16, 240mm, М16 p031002 3800158207996 бр. 7,63
Кука с ухо e.through.hook.pro.320.16, 320mm, М16 p031003 3800158208009 бр. 6,40

9.Бандажни куки

Бандажна кука e.bracer.hook.pro.16.18, 16х18mm p037001 3800158205091 бр. 5,70


10.Инструмент за инсталиране на СИП

Инструмент за обкантване e.tool.tension.b.20 p0470002 3800158205336 бр. 320,03


15.Найкрайници за изолирани кабели

Обувка кабелна за AL/R e.end.pro.cptau.50, 50 mm² p0630001 3800158205411 бр. 7,15
Обувка кабелна за AL/R e.end.pro.cptau.70, 70 mm² p0630002 3800158205435 бр. 7,15
Обувка кабелна за AL/R e.end.pro.cptau.95, 95 mm² p0630003 3800158205428 бр. 7,15
5.Пластмасови кабелни канали та аксесоари
1.Пластмасови кабелни канали серии E.STAND

Kабелен канал e.trunking.stand.25.25, 25х25mm, 2m s033016 3800158208672 m 0,54
Кабелен канал e.trunking.stand.15.10, 15х10mm, 2m s033002 3800158208634 m 0,30
Kабелен канал e.trunking.stand.16.16, 16х16mm, 2m s033003 3800158208641 m 0,33
Kабелен канал e.trunking.stand.20.10, 20х10mm, 2m s033004 3800158208658 m 0,33
Kабелен канал e.trunking.stand.25.16, 25х16mm, 2m s033005 3800158208665 m 0,46
Kабелен канал e.trunking.stand.40.25, 40х25mm, 2m s033007 3800158208689 m 0,77
Kабелен канал e.trunking.stand.60.40, 60х40mm, 2m s033009 3800158208702 m 1,62

Kабелен канал e.trunking.stand.100.60, 100х60mm, 2m s033012 3800158209303 m 2,56
9. Гофрирана тръба метална и аксесоари
9. Гофрирана тръба метална SLDX серии E.STAND

Гофрирана тръба метална, поцинк. e.met.sleeve.stand.sldx.08 s032017 3800158203936 m 0,51

Гофрирана тръба метална, поцинк. e.met.sleeve.stand.sldx.10 s032019 3800158203943 m 0,62
Гофрирана тръба метална, поцинк.e.met.sleeve.stand.sldx.12 s032020 3800158203950 m 0,65
Гофрирана тръба метална, поцинк e.met.sleeve.stand.sldx.15 s032021 3800158203967 m 0,94
Гофрирана тръба метална, поцинк e.met.sleeve.stand.sldx.18 s032022 3800158203974 m 1,20
Гофрирана тръба метална, поцинк e.met.sleeve.stand.sldx.25 s032023 3800158203981 m 1,45
Гофрирана тръба метална, поцинк e.met.sleeve.stand.sldx.32 s032024 3800158203998 m 2,58
Гофрирана тръба метална, поцинк e.met.sleeve.stand.sldx.38 s032025 3800158204001 m 2,87

Гофрирана тръба метална, поцинк e.met.sleeve.stand.sldx.50 s032026 3800158204018 m 3,81
2.Гофрирана тръба метална с PVC покритие E.STAND

Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.63 s032046 3800158204117 m 11,53

Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.08 s032027 3800158204025 m 0,65
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.10 s032028 3800158204032 m 0,83
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.12 s032029 3800158204049 m 0,87
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.15 s032030 3800158204056 m 1,27
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.18 s032031 3800158204063 m 2,03
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.25 s032032 3800158204070 m 2,21
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.32 s032033 3800158204087 m 3,59

Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.38 s032034 3800158204094 m 4,24

Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slfs.50 s032035 3800158204100 m 6,17
3. Гофрирана тръба метална с PVC покритие SLFG серии E.STAND

Гофрирана тръба метална с PVC покритие, UV e.met.sleeve.stand.proof.slfg.13 s049001 3800158204124 m 3,15
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, UV e.met.sleeve.stand.proof.slfg.16 s049002 3800158204131 m 3,52
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, UV e.met.sleeve.stand.proof.slfg.21 s049003 3800158204148 m 4,53
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, UV e.met.sleeve.stand.proof.slfg.26 s049004 3800158204155 m 7,43
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, UV e.met.sleeve.stand.proof.slfg.34 s049005 3800158204162 m 9,86


4. Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка BRAID серия E.STAND

Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка e.met.sleeve.stand.proof.braid.12 s050001 3800158204179 m 7,58
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка e.met.sleeve.stand.proof.braid.15 s050002 3800158204186 m 8,34
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка e.met.sleeve.stand.proof.braid.18 s050003 3800158204193 m 12,54
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка e.met.sleeve.stand.proof.braid.25 s050004 3800158204209 m 15,19
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка e.met.sleeve.stand.proof.braid.32 s050005 3800158204216 m 21,28
Гофрирана тръба метална с PVC покритие, мет.оплетка e.met.sleeve.stand.proof.braid.38 s050006 3800158204223 m 35,31

5. Входна муфа права за металоръкав серия E.STAND

Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.08 за Металоръкав /гофра/ 8mm s045001 3800158204230 бр. 0,73

Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.10 за Металоръкав /гофра/ 10mm s045002 3800158204247 бр. 0,73
Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.12 за Металоръкав /гофра/ 12mm s045003 3800158204254 бр. 1,02
Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.15 за Металоръкав /гофра/ 15mm s045004 3800158204261 бр. 1,27
Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.18 за Металоръкав /гофра/ 18mm s045005 3800158204278 бр. 2,07
Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.25 за Металоръкав /гофра/ 25mm s045006 3800158204285 бр. 2,90
Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.32 за Металоръкав /гофра/ 32mm s045007 3800158204292 бр. 4,43
Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.38 за Металоръкав /гофра/ 38mm s045008 3800158204308 бр. 6,34

Входна муфа права e.met.dir.stand.sldx.50 за Металоръкав /гофра/ 50mm s045009 3800158204315 бр. 10,18
6. Входна муфа ъглова за металоръкав серия E.STAND

Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.12 за Металоръкав /гофра/ 12mm s046001 3800158204322 бр. 1,99
Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.15 за Металоръкав /гофра/ 15mm s046002 3800158204339 бр. 2,54
Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.18 за Металоръкав /гофра/ 18mm s046003 3800158204346 бр. 3,73
Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.25 за Металоръкав /гофра/ 25mm s046004 3800158204353 бр. 5,51
Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.32 за Металоръкав /гофра/ 32mm s046005 3800158204360 бр. 7,76
Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.38 за Металоръкав /гофра/ 38mm s046006 3800158204377 бр. 10,88
Входна муфа ъглова e.met.angle.stand.sldx.50 за Металоръкав /гофра/ 50mm s046007 3800158204384 бр. 16,53
7. Съединение за Металоръкав /гофра/ E.STAND

Съединител of e.met.connect.stand.sldx.63 за Металоръкав /гофра/ 63mm s044010 3800158204483 бр. 19,65

Съединител of e.met.connect.stand.sldx.15 за Металоръкав /гофра/ 15mm s044001 3800158204421 бр. 1,88
Съединител of e.met.connect.stand.sldx.18 за Металоръкав /гофра/ 18mm s044002 3800158204438 бр. 2,65
Съединител of e.met.connect.stand.sldx.25 за Металоръкав /гофра/ 25mm s044003 3800158204445 бр. 3,70
Съединител of e.met.connect.stand.sldx.32 за Металоръкав /гофра/ 32mm s044004 3800158204452 бр. 5,88
Съединител of e.met.connect.stand.sldx.38 за Металоръкав /гофра/ 38mm s044005 3800158204469 бр. 7,00
Съединител of e.met.connect.stand.sldx.50 за Металоръкав /гофра/ 50mm s044006 3800158204476 бр. 12,08

Съединител of e.met.connect.stand.sldx.12 за Металоръкав /гофра/ 12mm s044009 3800158204414 бр. 1,27
8. Скоба едностранна,двустранна серия E.STAND

Скоба e.met.clips.stand.15.2s за Металоръкав /гофра/15mm, двустранна s043007 3800158204506 бр. 0,08
Скоба e.met.clips.stand.18.2s за Металоръкав /гофра/ 18mm, двустранна s043008 3800158204520 бр. 0,11
Скоба e.met.clips.stand.25.2s за Металоръкав /гофра/ 25mm, двустранна s043009 3800158204544 бр. 0,18
Скоба e.met.clips.stand.32.2s за Металоръкав /гофра/ 32mm, двустранна s043010 3800158204568 бр. 0,25
Скоба e.met.clips.stand.38.2s за Металоръкав /гофра/ 38mm, двустранна s043011 3800158204582 бр. 0,33
Скоба e.met.clips.stand.50.2s за Металоръкав /гофра/ 50mm, двустранна s043012 3800158204605 бр. 0,48


Скоба e.met.clips.stand.63.1s за Металоръкав/гофра/ 63mm, едностранна s043013 3800158204612 бр. 1,05
Скоба e.met.clips.stand.15.1s за Металоръкав /гофра/15mm, едностранна s043001 3800158204490 бр. 0,08
Скоба e.met.clips.stand.18.1s за Металоръкав /гофра/18mm, едностранна s043002 3800158204513 бр. 0,11
Скоба e.met.clips.stand.25.1s за Металоръкав /гофра/ 25mm, едностранна s043003 3800158204537 бр. 0,22
Скоба e.met.clips.stand.32.1s за Металоръкав /гофра/ 32mm, едностранна s043004 3800158204551 бр. 0,43
Скоба e.met.clips.stand.38.1s за Металоръкав /гофра/ 38mm, едностранна s043005 3800158204575 бр. 0,43

Скоба e.met.clips.stand.50.1s за Металоръкав /гофра/ 50mm, едностранна s043006 3800158204599 бр. 0,58
9. Гофрирана тръба метална с РVСS покритие LHF серии E.STAND

Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slhf.15 нг-HF s032051 3800158204636 m 2,47
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slhf.18 , нг-HF s032052 3800158204629 m 2,76
Гофрирана тръба метална с PVC покритие e.met.sleeve.stand.proof.slhf.25, нг-HF s032053 3800158204643 m 4,03
4. Осветителна техника
7. Компекти към осветителни тела и прожектори
7. Фасунги електрически и преходници

Преходник/Адаптер от GU10 към E14, бял s9100043 3800158206036 бр. 1,20Преходник/Адаптер от GU10 към E27, бял s9100042 3800158206043 бр. 1,30Преходник/Адаптер от E14 към GU10, бял s9100040 3800158206012 бр. 1,34Преходник e.lamp adapter.Е14/Е27.white, от цокъл Е14 on Е27, пластмасов s9100022 3800158203097 бр. 1,33Преходник/Адаптер от E27 към GU10, бял s9100041 3800158206029 бр. 1,34Преходник e.lamp adapter.Е27/Е14.white, от цокъл Е27 on Е14, пластмасов s9100021 3800158203080 бр. 1,14Преходник от цокъл Е27 към Е40, пластмасов s9100015 3800158202977 бр. 2,19Преходник e.lamp adapter.Е40/Е27.white, от цокъл Е40 към Е27, пластмасов s9100020 3800158203073 бр. 1,02Фасунг пластмасов Е14 с гайка, бял s9100006 3800158202984 бр. 0,36Фасунг бакелитов Е27 с гайка, черен s9100008 3800158202991 бр. 0,63Фасунг пластмасов Е27 с гайка, черен s9100007 3800158203004 бр. 0,48Фасунг за цокъл Е27 с гайка, черен s9100044 3800158206005 бр. 0,58Фасунг пластмасов Е14, бял s9100010 3800158203011 бр. 0,27Фасунг пластмасов Е27, черен s9100009 3800158203028 бр. 0,42Фасунг керамичен G5, 3 , дължина на проводника 12 cm s9100012 3800158203035 бр. 0,18Фасунг керамичен GU10 s9100011 3800158203042 бр. 0,40Фасунг керамичен Е14 s9100013 3800158203059 бр. 0,24Фасунг керамичен Е27 s9100014 3800158203066 бр. 0,308.Подово отопление
1. Мат нагревателен двужилен150 W/mm². 230V

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.150, 150W, 1m², 230V h0010001 3800158206210 бр. 67,05

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.150, 150W, 1m², 230V h0010001 4823053032837 бр. 67,05

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.225, 225W 1,5m², 230V h0010002 3800158206227 бр. 81,97

Мат нагревателен двужиленe.heat.mat.150.300, 300W, 2,0m², 230V h0010003 3800158206234 бр. 98,64

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.375, 375W, 2,5m², 230V h0010004 3800158206241 бр. 115,00

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.450, 450W, 3,0m², 230V h0010005 3800158206258 бр. 130,29

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.525, 525W, 3,5m², 230V h0010006 3800158206265 бр. 145,90

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.600, 600W, 4,0m², 230V h0010007 3800158206272 бр. 161,88

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.675, 675W, 4,5m², 230V h0010008 3800158206289 бр. 178,55

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.750, 750W, 5,0m², 230V h0010009 3800158206296 бр. 192,82
Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.900, 900W, 6,0m², 230V h0010010 3800158206302 бр. 226,88
Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.1050, 1050W, 7,0m², 230V h0010011 3800158206319 бр. 257,75
Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.1200, 1200W, 8,0m², 230V h0010012 3800158206326 бр. 290,78
Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.1350, 1350W, 9,0m², 230V h0010013 3800158206333 бр. 321,34
Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.1500, 1500W, 10,0m², 230V h0010014 3800158206340 бр. 353,30

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.1650, 1650W, 11,0m², 230V h0010015 3800158206357 бр. 385,27

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.1800, 1800W, 12,0m², 230V h0010016 3800158206364 бр. 416,55

Мат нагревателен двужилен e.heat.mat.150.2250, 2250W, 15,0m², 230V h0010017 3800158206371 бр. 512,76
Терморегулатор LTC 230 механ LTC230
бр. 37,42Терморегулатор електронен LTC 730 PRO LTC730
бр. 71,433. Кабел нагревателен двужилен 17 W/m 230V

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.170. 10m, 170W, 230V h0030001 3800158206388 бр. 56,33

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.250. 15m, 250W, 230V h0030002 3800158206395 бр. 65,37

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.350. 21m, 350W, 230V h0030003 3800158206401 бр. 76,15

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.450. 27m, 450W, 230V h0030004 3800158206418 бр. 87,62
Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.600. 35m, 600W, 230V h0030005 3800158206425 бр. 108,19
Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.700. 41m, 700W, 230V h0030006 3800158206432 бр. 119,31
Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.900. 54m, 900W, 230V h0030007 3800158206449 бр. 141,52
Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.1100. 65m, 1100W, 230V h0030008 3800158206456 бр. 168,01
Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.1350. 79m, 1350W, 230V h0030009 3800158206463 бр. 192,31
Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.1450. 84m, 1450W, 230V h0030010 3800158206470 бр. 201,35

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.1650. 96m, 1650W, 230V h0030011 3800158206487 бр. 230,61

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.1900. 112m, 1900W, 230V h0030012 3800158206494 бр. 258,02

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.2400. 141m, 2400W, 230V h0030013 3800158206500 бр. 316,48

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.3100. 183m, 3100W, 230V h0030015 3800158206524 бр. 397,11

Кабел нагревателен двужилен e.heat.cable.t.17.2900. 170m, 2900W, 230V h0030014 3800158206517 бр. 372,81
Саморегулиращ се кабел

Саморегулиращ се нагревателен кабел 10W/m TESR-10-AO h12550070
m 8,30
Саморегулиращ се нагревателен кабел 20W/m TESR-20-AO h12550071
m 13,85
Саморегулиращ се нагревателен кабел 30W/m TESR-30-AO h12550072
m 16,90