image

Проектиране, изграждане и поддръжка на електрически инсталации, Компютърни мрежи, СОТ, Пожароизвестителни системи, Контрол на достъпа. Изработка на електрически табла.

Търговия с електрически материали и диодно осветление.

Електрически инсталации

Електрически инсталации

Електрически инсталации, Разработка и производство на разпределителни табла.

Комуникационни системи

Комуникационни системи

Структурни Кабелни Системи, СОТ, Контрол на дотъпа, Пожароизвестяване

Електрически материли

Електрически материали

Кабели, проводници, осветителни тела, ключове, контакти, апаратура НН

Диодно осветление

Диодно осветление

LED осветление, осветителни тела, енергоспестяващи лампи, LED крушки.